הנגב המערבי

הנגב המערבי נחלק בין מישורי חולות המדבר של חלוצה, ניצנה וקציעות בחלקו הדרומי לבין בתרונות הנחלים הגדולים של הבשור, גרר ורוחמה בחלקו הצפוני. מערך היישובים הנוכחי בנוי על בסיס הבדלים אלו, בשולי החולות מצויים יישובים מועטים בלבד, אולם בסיסי צה"ל רבים מנצלים את השטח הפתוח. לעומת זאת, לאורך הנחלים הגדולים הוקמו יישובים חקלאיים רבים ועיירות פיתוח כדוגמת חבל הבשור, אזור אופקים, נתיבות ושדרות. מישורי הנגב המערבי מתעוררים לחיים עם עונת האביב המושכת לחבל ארץ זה המוני מטיילים שמגיעים לראות את פריחת הכלניות המרהיבה בבתרונות הנחלים.