דף הבית

פרויקט מעורבות חברתית  הינו תרומה לקהילה והוא מופעל על

פי הנחיית משרד החינוך. 

במסגרת תוכנית זו נדרש כל תלמיד להקדיש מזמנו לפעילות 

במסגרות חברתיות שונות ובתפקידים מגוונים שיש בהם 

תרומה לחברה וגם אתגר אישי

מעורבות חברתית ותרומה לקהילה מעוגנת בערכי היסוד של 

בית הספר והתוכנית מבוססת על ההכרה והאמונה כי בית 

הספר צריך לזמן לתלמידיו שדות התנסות שיאפשרו להם לתרום 

לחברה. 

מטרת  התוכנית היא לחנך את התלמיד המתבגר לקחת חלק 

פעיל בחיי החברה, להיות אזרח מעורב, התורם ושייך לקהילה. 

להדריך את התלמיד לקבל החלטות ערכיות בתחום חובותיו 

האישיות, החברתיות והלאומיות

החל משנת הלמודים תשע"ה, הזכאות לבגרות תותנה ב- 3 שנים  
(י', יא', י"ב) של מחויבות בקהילה ובחברה. 

רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את תעודת הבגרות

  
תלמידי שכבות י' וי"א שותפים משנה"ל תשע"ה  בפרויקט "מעורבות חברתית קהילתית". 


בכיתה י' 


החניכים יעשו  60 שעות של התנסות מעשית פרטנית  ו-9 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט במסגרת בית הספר)

בכיתה י"א 

החניכים יעשו 30 שעות התנסות מעשית פרטנית ו21 שעות התנסות מעשית קבוצתית (פרויקט במסגרת בית הספר)

בכיתה י"ב 

החניכים יעשו 30 שעות (פרויקט)  התנסות מעשית פרטנית או קבוצתית

כחלק מתהליך יישום התוכנית עוברים התלמידים הכנה מקיפה בשיעורי חינוך חברתי במלר"ת כישורי חיים. במהלכם יושם דגש על חשיבות המעורבות בקהילה והעזרה לזולת וכן על הרווח האישי שיכולים התלמידים להפיק מהתוכנית.  כל חודש יתקיים שיעור עם המחנכים שבו נעקוב אחר התקדמות התוכנית ונלבן קשיים שעולים