הרשמה למבחן הסף לכיתה המדעית לכיתה ז'



לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתה ז' לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן

לרישום תלמידי אזור הרישום של בית ספר "הר-גיא"
לכיתות ח'-יב'  לשנת הלימודים תש"פ לחצו כאן



         

עברנו לאתר חדש בכתובת:
 
 https://sites.google.com/sulam.co.il/harvagai/home
למעבר לאתר לחץ כאן