הרשמת תלמידי אזור הרישום לכיתה ז' של בית ספר "הר-גיא"
לשנת הלימודים תשע"ט. למילוי הטופס לחצו כאן