תרגיל למידה בחירום יתקיים ביום חמישי 16.2.2017
בתרגיל התלמידים יכנסו לקישורים ע"פ הפעילויות הרלוונטיות להם 
כל תלמיד יענה על פעילות מוצעות
בנוסף, כל תמיד יענה על טופס דיווח ותקשורת
Free Hit Counter