ברוכים הבאים לאתר פעילות מתוקשבת הבית ספרי שלכם. 
כאן תוכלו לקבל עדכונים שוטפים. ברגע שהאתר יעלה לאוויר בית הספר יקבל הודעה. בצלחה! 

צוות תקשוב