פעילויות בתנ"ך

 רמה מתחילים  רמה  ביניים   רמה מתקדמים
פעילות 1פעילות 1 תנ"ך לבגרות - אביב חדש
פעילות 2 פעילות 2 פעילות 2
פעילות 3פעילות 3 פעילות 3