פעילויות בספרות

 רמה מתחילים  רמה  ביניים   רמה מתקדמים
"מלכת הדבורים" - סיפור ופעילות בעקבותיו
עגנון - האדונית והרוכל לא כברוש - יהודה עמיחי
נא לענות על השאלות המופיע בגוף המצגת ולשלוח במסמך "וורד" למורה שלך.
הקרקס הראשון בעולם - טקסט מידעיביקור הגברת הזקנה שימו לב לסגול הרועד - נתן זך
פעילות - נא לענות על השאלות ולשמור בקובץ נפרד. בסיום יש לשלוח לדוא"ל של המורה שלך.

נתן אלתרמן - ירח פעילות 3
Comments