פעילויות בהבעה בעברית

 רמה מתחילים  רמה  ביניים   רמה מתקדמים
לשון לבגרות - (מטח)
בחר בלשונית "יחידות הלימוד"
פעילות 1 פעילות 1
הזמרים שרים והבגדים משפיעים -טקסט מידעי פעילות 2 פעילות 2
מסטיק טוב לבריאות - מאמר עמדהפעילות 3 פעילות 3
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 14:02
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 14:04
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 14:02
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 14:04
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 13:23
ĉ
מרסיה - נעמי פורת,
6 באוק׳ 2012, 13:25