פעילויות בהסטוריה רמה מתחילים רמה  ביניים רמה מתקדמים
פעילות 1פעילות 1 פעילות 1
פעילות 2 פעילות 2 פעילות 2
פעילות 3פעילות 3 פעילות 3