ארץ ישראל ומזרח תיכון

נתי"ב תחום התמחות
ארץ ישראל
1.  גלגוליו של הגבול בין ישראל לירדן
2.

פעילות 1
ג"ג חברתית-תרבותית
מזרח תיכון
1.
2.
פעילות 2 הפיתוח והתכנון המרחבי
פעילות 3 פעילות 3  פעילות 3