מרחב חטיבה עליונה


שלום לכם,
לפניכם מספר פעילויות בנושאים שונים. אנא פעלו לפי הנחיות 
הפעילות ובסיום שלחו את עבודתכם לדוא"ל של המורה שלכם.
בהצלחה!הודעות כיתה י

הודעות כיתה יא

הודעות כיתה יב