home

 


       


 לצפייה מיטבית באתר מומלץ להשתמש בדפדפן Google Chrome  או דפדפן Firefox


הודעות שוטפות

הצג הודעות 1 - 12 מתוך 12. הצג עוד »

                                            
 


מבזקים

23.11 - יום שני - לכיתה ז'3 מבחן במדעים.
******
23.11 - יום שני - פרלמנט בנושא הנשף.
******

24.11 - יום שלישי - לכיתה ז'1 מבחן במדעים.
******
24.11 - יום שלישי - לכיתות ח' מבחן במתמטיקה - עדנה.
******
24.11 - יום שלישי - לשכבת ט' מפגש עם מרכז סיוע בשיעורים 2+3.
******

25.11 - יום רביעי - לכיתות י' מבחן באנגלית - פמלה.
******
25.11 - יום רביעי - טורניר כדורגל בית ספרי בשיעורים 5-8.
******

26.11 - יום חמישי - לכיתות י' מבחן בלשון.
******
26.11 - יום חמישי - לשכבת י"ב מבחן בתנ"ך בשיעורים 2+3.
******
26.11 - יום חמישי - חלוקת הערכות ביניים.
******

29.11 - יום ראשון - מבחן לתלמידי י' שילוב.
******
29.11 - יום ראשון - לכיתות י"א מבחן באנגלית - יעל.
******

30.11 - יום שני - לשכבת י' מבחן במתמטיקה.
******

1.12 - יום שלישי -  לשכבת ט' מבחן במדעים.
******
1.12 - יום שלישי - לשכבת י"א סיור לימודי בתנ"ך בשיעורים 1-3.
******
1.12 - יום שלישי - מבחן לתלמידי י"ב בשילוב.
******

2.12 - יום רביעי - לשכבת י"א מבחן במתמטיקה.
******
2.12 - יום רביעי - לתלמידי י"ב מבחן בביולוגיה - לילך.
******

3.12 - יום חמישי - מבחן לתלמידי י"ב בשילוב.
******
3.12 - יום חמישי - נשף פתיחת שנה.
******
3.12 - יום חמישי - תחרות ניווט לתלמידי ז'-ט'.
******