בית ספר ניסויי עין כרם - מרכז לפיתוח מו"פ - מודעות ופעולה לשיפור עולם  
בית הספר האזורי עין כרם דוגל ב"אחריות חברתית" כערך-על מנחה בעשייה הבית-ספרית. ניתן לבאר ערך זה כשילוב של "שייכות" במישור התודעתי ושל "מעורבות" ו"יזמות" במישור המעשי. במישור התודעתי מתבטאת האחריות החברתית על ידי שייכותו של התלמיד, היינו תחושתו כי הוא אינו בודד בעולמו אלא מהווה חלק ממעגלים שונים, סביבתיים בכלל ואנושיים בפרט...  למידע נוסף      מצגת מודעות ופעולה

  
כתובת אתר ביה"ס הוחלפה

הכניסה לאתר ביה"ס המעודכן דרך הכתובת הבאה