אקלים

אקלים באר שבע וערד הוא צחיח ערבתי ובו ממוצע המשקעים משתנה בין 150 מ"מ בשנים השחונות ועד ל-300 מ"מ בשנים ברוכות בגשם. הבדלי משקעים אלו משפיעים בצורה ישירה על נוף הבקעות בעקבות גידולי החיטה. הטמפרטורות באזור גבוהות מאוד בחודשי הקיץ ומגיעות לכדי 32 -35 מעלות לעומת טמפרטורות נמוכות בימי החורף הקרים היורדות עד לכדי 10 מעלות. סופות החול נפוצות מאוד באזור והן מקשות על שגרת החיים, הן אלו המסיעות את החולות המצטברים בקרקרעות הלס של הבקעות.