ประกาศล่าสุด

แสดงบทความ 1 - 10 จาก 10 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • คณะกรรมาธิการวุฒิสภาลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓

  วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา นำโดย นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา
   เลขานุการคณะกรรมาธิการฯ พร้อมคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมและติดตามการเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
   โดยมี นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และนายอุทิศ โทแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระแก้ว
  ให้การต้อนรับ มีการรับฟังการดำเนินการ และเสนอแนะปัญหาการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้อง
  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:26 โดย Wittaya Suwan
 • ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การเช่าใช้บริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ห้องประชุมดาวเรือง สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:23 โดย Wittaya Suwan
 • ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


  วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ในการนี้ บุคลากรสำนักงานฯ ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:19 โดย Wittaya Suwan
 • สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมแบ่งปัน “ตู้ปันสุข”

  วันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้า สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
   พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นำสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งและอื่นๆ ร่วมแบ่งปัน “ตู้ปันสุข”
  เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
  เชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:16 โดย Wittaya Suwan
 • สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์

          วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสรรหาและ
  เลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส
  ณ โรงเรียน
  บ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:06 โดย Wittaya Suwan
 • ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

  วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
  ตามแนวทางการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
  และเยี่ยมบ้านนักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:02 โดย Wittaya Suwan
 • กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.นครราชสีมา เขต ๑

  วันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย
  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ และบุคลากรสำนักงานฯ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์
  กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ ณ สพป.นครราชสีมา เขต ๑
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:13 โดย Wittaya Suwan
 • สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานฯ

  วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณ สพป.นครราชสีมา เขต ๑ นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง
  ผอ.สพป. นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ
   ร่วมพิธีบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสำนักงานฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล และ “องค์กรแห่งความสุข”
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:12 โดย Wittaya Suwan
 • วันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
   

  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กราบขอบพระคุณท่านผอ.พิสิษฐ์ ชุดกิ่ง ผอ.สพป.นม 1 
  ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนสวนหม่อน คุณโสภิดา วิไลพรหม เจ้าหน้าที่จาก สพป.นม 1
  ได้ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเช่นกัน 
  โรงเรียนมีความพร้อมทั้งมาตรการ ป้องกันฯ ครู นักเรียน
  ผู้ปกครองพร้อมและให้ความร่วมมือดีมาก👍🌹
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:29 โดย Wittaya Suwan
 • เยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครอบครัว
   

  วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 14.30 น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นม.1 ได้มาเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจครอบครัว
  เด็กชายธันวา ศรีประเสริฐ ชั้น ป.2/1(ชุมชนหลังวัดสามัคคี) 
  โรงเรียนสวนหม่อน กราบขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:34 โดย Wittaya Suwan
 • (Big Cleaning Day) เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
   

  วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563 นำโดยนายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน พร้อมด้วยคณะครู
  ขอขอบพระคุณทางเทศบาลนครราชสีมา ในการเข้ามาฉีดล้างและพ่นยาฆ่าเชื้อ (Big Cleaning Day)
  เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ
  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
  #กั้นระยะห่างแต่ไม่กั้นระยะห่วง

  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:30 โดย Wittaya Suwan
 • โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่น้อมใจภักดิ์รักในหลวง
   

  วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อนและคณะครู
  ยินดีต้อนรับอาจารย์จาก

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ได้เข้ามาสัมภาษณ์ข้อมูลและบันทึกภาพ
  เพื่อใช้สำหรับจัดทำสื่อ
  โครงการเยาวชนไทยรุ่นใหม่น้อมใจภักดิ์รักในหลวง
  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:32 โดย Wittaya Suwan
 • สหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา มอบทุนการศึกษา
   

  วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 นำโดย นายเสน่ห์ สุขนาคินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนหม่อน คณะครูและนักเรียน 
  โรงเรียนสวนหม่อนขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
  ที่ได้มอบทุนการศึกษา 
  ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสวนหม่อนจำนวน 28 ทุน
  ทางโรงเรียนสวนหม่อน ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

  ส่ง 14 ก.ค. 2563 20:36 โดย Wittaya Suwan
แสดงบทความ 1 - 13 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »