1. ARC Home:

                                                                                
                                                                                    Welcome to:  
                                                                                     ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່   
                                                         
  Department Of Architecture, Faculty of Architecture, Souphanouvong University
ພາກວິຊາສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ
Luangprabang Province, Lao PDR
                                                  

                                                                                            Every Questions, ARCSU Has all Answers

     I. ປັດຊະຍາຂອງຫລັກສູດ 

ສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດ ເປັນວິຊາທີ່ອາໄສຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສິລະປະ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກ ນິກວິທະຍາການຕ່າງໆ ປະກອບເຂົ້າກັນລວມເປັນຄວາມຮູ້ທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອນຳມາ ສະຫນອງ ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ ແລະ ການວາງຜັງເມືອງຂອງອະລິຍະທຳສັງຄົມ ໃນການ ສ້າງສັນຂອງມວນມະນຸດແຕ່ລະຍຸກ ແລະ ແຕ່ລະກຸ່ມສັງຄົມ.

    ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ ຄະນະສະຖາປັດຕະຍະກຳສາດມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະໃຫ້ການສຶກສາດ້ານ ສະຖາປັດຕະຍະກຳ​ແກ່ຜູ້ທີ່ສຶກສາ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈລາຍລະອຽດຂອງການອອກແບບ ສິ່ງປຸກສ້າງຕັ້ງແຕ່ຂະ ຫນາດນ້ອຍຈົນເຖິງຂະຫນາດໃຫຍ່, ການອະນຸລັກອາຄານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ການວາງຜັງຊຸມຊົນຕັ້ງແຕ່ຂະ ຫນາດນ້ອຍຈົນເຖິງຂະຫນາດໃຫຍ່ຄື: ການວາງຜັງເມືອງ ແລະ ການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາສິລະປະ ວັດທະນະທໍາໃຫ້ດຳລົງຢູ່ໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ຊຶ່ງທັງຫມົດນີ້ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ເປັນສູນກາງຂອງອະລິຍະທໍາທາງ ດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳຮ່ວມສະໄຫມ ທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການນຳເອົາເຕັກໂນໂລຍີ, ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈສະພາບເສດຖະກິດສັງຄົມຂອງໂລກ ມາໃຊ້ຢ່າງເຫມາະສົມ ຈົນສາມາດສ້າງເປັນເອກະລັກທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳທ້ອງຖິ່ນຂຶ້ນມາໄດ້.ໂດຍ ໃນຫລັກສູດການສຶກສາຈະເນັ້ນໜັກ ການປະຍຸກໃຊ້ວິຊາການທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ, ທາງດ້ານສິລະປະ​ ແລະ ວັດທະນະທຳທີ່ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ສະພາບຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ເພື່ອໃຫ້ ການສ້າງສັນວຽກງານທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳໃຫ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າ, ເຫມາະສົມ, ສອດຄ່ອງກັບ ຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເປັນການອະນຸລັກ ແລະ ພັດທະນາສະຖາປັດຕະຍະກໍາ ທ້ອງຖິ່ນໄປພ້ອມໆກັນ.

     II.ຈຸດປະສົງຂອງຫລັກສູດ

1. ເພື່ອຜະລິດນັກວິຊາການໃນ​ລະ​ດັບ​ປະ​ລິນ​ຍາ​ຕີ​ໃນ​ສາ​ຂາ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດທາງດ້ານສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍມີຄຸນນະທຳ ແລະ ຮູ້ຈັກຮັກສາຮີດຄອງ ປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງຊາດ.

2. ເພື່ອສ້າງບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ, ອາ​ຈານ, ນັກ​ສຶກ​ສາ ​ແລະ​ ຜູ້​ທີ່​ສົນ​ໃຈ​ໃຫ້​ກາຍເປັນ​ນັກວິຊາການ ທີ່ມີ ຄວາມ​ສາ​ມາດ, ຊຳ​ນານ​ທາງ​ດ້ານ​​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ ແລະ ການ​ສຳ​ມະ​ນາ.

3. ເພື່ອ​ເປັນ​ແຫລ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​ທາງ​ຄວາມ​ຮູ້​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ບໍ​ລິ​ການ​ສັງ​ຄົມ ແລະ ປະ​ເທດ​ຊາດ​ໄດ້​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ.

III.ຫລັກການ ແລະ ເຫດຜົນຂອງການເປີດຫລັກສູດ

ປະ​ຈຸ​ບັນ​ການ​ຈະ​ເລີນ​ເຕີບ​ໂຕ​ທາງ​ດ້ານເສດ​ຖະ​ກິດເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ມີ​ສະ​ພາບ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ທີ່​ດີ​ຂຶ້ນ ຊຶ່ງປັດ​ໄຈ​ຫນຶ່ງ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ກໍ່​ຄື​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ແລະ ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ສະດວກສະບາຍ ປະ​ກອບ​ກັບ​ຄວາມ​ກ້າວ​ຫນ້າ​ທາງ​ດ້ານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຢີ​ໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄປ​ຢ່າງວ່ອງ​ໄວ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ເຄ​ຫາ​ສະ​ຖານ ແລະ ຜັງເມືອງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ເກີດ​ມີ​ຄວາມເຫມາະ​ສົມ​ ແລະ ທ່ວງທັນ​ກັບສະ​ພາບ​ການ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດຂອງ​ສັງ​ຄົມ. ນອກຈາກສິ່ງດັ່ງກ່າວແລ້ວກໍ່ຕ້ອງດຳລົງຮັກສາວັດທະ ນະທໍາ ອັນດີງາມຂອງຊາດໄວ້. ດັ່ງ​ນັ້ນ, ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ທີ່​ຈະ​ນຳ​ເອົາ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຍີ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄຫມ​ ແລະ ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ມາ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທາງ​ດ້ານ​ເຄ​ຫາ​ສະ​ຖານ ​ແລະ ຜັງເມືອງໃຫ້​ເຫມາະ​ສົມ​ກໍ່​ຈະ​ເກີດ​ປະ​ໂຫຍດ ​ສູງ​ສຸດ​ຕໍ່​ຜູ້​ຊົມ​ໃຊ້​.

            ດັ່ງນັ້ນ, ໂດຍຄຳນຶງ​ເຖິງ​ປະ​ໂຫຍດ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ສຸພານຸວົງຈຶ່ງ​ມີ​ແນວ​ທາງ​ໃນ​ການ​ຈັດການສຶກສາດັ່ງນີ້ ຄື​ :

1. ສ້າງຕັ້ງສາຂາສະຖາປັດຕະຍະກຳ, ເພື່ອໃຫ້ເປັນສາຂາທີ່ພັດທະນາສະຖາປະນິກໃຫ້ມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊຳນານທາງດ້ານການອອກແບບອາຄານ ແລະ ສະຖານຊຸມຊົນໃຫ້ມີຄວາມເຫມາະ ສົມ, ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເສດຖະກິດຂອງສັງຄົມ.

2. ມຸ່ງໝັ້ນກ້າວໄປສູ່ຄວາມດີເລີດທາງດ້ານການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງຊາດ ໂດຍເນັ້ນໜັກ ການຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ, ການຝຶກອົບຮົມສຳມະນາຂອງອາຈານ, ນັກສຶກສາ, ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ. ໂດຍສະເພາະ ຢ່າງຍິ່ງ ແມ່ນບຸກຄະລາກອນພາຍໃນປະເທດຈະໄດ້ມີໂອກາດພັດທະນາຕົນເອງ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່  ໄດ້ຮັບ ໄປໃຊ້ໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມຕໍ່ໄປ.@2012 by Department of Architecture, SU