Študij in odbojka 2014/15 - program odbojkarskih treningov


Univerza v Ljubljani, Športna zveza Univerze v Ljubljani in OK Vital so s študijskim letom 2011/12 zagnali projekt »Študij in odbojka« - program treningov za študentke Univerze v Ljubljani, članice ženskih odbojkarskih klubov v Sloveniji. Cilj programa je bil prispevati k razvoju ženske mladinske odbojke v Sloveniji ter prispevati k razvoju študentske odbojke na Univerzi v Ljubljani.

 

Trajanje programa: 27. 10. 2014 - 31. 5. 2015
Okvirno število treningov: 52 (27 tednov)

Kraj in čas izvedbe treningov: 

- ob ponedeljkih, 17:30-19:00 v telovadnici Osnovne šole Vič, Abramova ulica 26, Ljubljana.

- ob sredah, 19:45-21:15 v telovadnici Osnovne šole Bičevje, Splitska ulica 13, Ljubljana.

Izvajalec programa: Matjaž Brajer.

 

Namen in cilji programa:
Veliko mladih odbojkaric ob prehodu iz srednje šole na visoke šole opusti svoje aktivno športno udejstvovanje v matičnih klubih po Sloveniji. Krajevna dislociranost in obremenitve s študijem sta se izkazala za osrednja razloga opustitve aktivnega delovanja v odbojkarskih klubih za marsikatero mlado odbojkarico. Posledice so negativne: klubi ostajajo brez perspektivnih igralk, igralke pa brez aktivnega športnega življenja. S programom vzpostavljamo osnovne pogoje za nadaljevanje športne poti članicam odbojkarskih klubov po Slovenji tudi po vpisu na Univerzo v Ljubljani.

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen registriranim članicam odbojkarskih klubov oddaljenih od Ljubljane, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in se zaradi oddaljenosti od domačega kraja oziroma domačega kluba med tednom treningov ne morejo udeleževati. Program je prav tako namenjen registriranim igralkam študentkam Univerze v Ljubljani, ki trenirajo in igrajo v odbojkarskih klubih v Ljubljani in njeni okolici, ki bivajo praviloma doma in v matičnih klubih v dopoldanskem času praviloma ne trenirajo zaradi študijskih obveznosti ali zato ker matični klub v dopodanskem času nima organiziranih treningov. V programu »Študij in odbojka« sodelujejo lahko le članice slovenskih odbojkarskih klubov, ki imajo status študenta na Univerzi v Ljubljani.

 

O programu:
Program bo potekal v šolskih telovadnicah na dveh lokacijah na Viču dvakrat tedensko med 27. 10. 2014 in 31. 5. 2015 v obsegu 1,5 ure na trening. Treninge bo vodil ustrezno strokovno usposobljen trener.

 

O izvajalcu programa:

Trener: Matjaž Brajer.

Izobrazba: študent Fakultete za šport.
Usposobljenost v športu: Trener odbojke 1. razreda (A licenca).
Trenerski staž: 10 let.

Dosedanje izkušnje:
-  vodja prgrama Odbojkarska šola ACH Zmajček od leta 2011 naprej.
-  trener mini in male odbojke ter starejših dečkov v ŠD FITT Črnuče,
-  trener male odbojke, starejših dečkov in kadetov v OK Logatec,
-  igralec na mestih blokerja, podajača in korektorja v OK Logatec,


Koliko stane udeležba v programu?

Program je subvencioniran s strani Univerze v Ljubljani in Športne zveze Univerze v Ljubljani. Razliko do polne cene programa mora poravnati klub v katerem je igralka registrirana. Prispevek za posamezno igralko znaša simboličnih 50 € za celo sezono.

 

Pogoji prijave igralca/igralke v program:
1. da klub dovoli študentki članici (ki se bo udeležila programa) sodelovati v programu Univerzitetne odbojkarske lige v sezoni 2014/15,
2. da klub dovoli študentki članici (ki se bo udeležila programa) sodelovati v odbojkarski reprezentanci Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2014/15,
3. da se udeleženka programa zaveže sodelovati v odbojkarski reprezentanci Univerze v Ljubljani v študijskem letu 2014/15, ter da se bo udeležila 2-3 uradnih meduniverzitetnih tekmovanj v študijskem letu 2014/15 (državno univerzitetno prvenstvo konec maja 2014, 1-2 mednarodna univerzitetna tekmovanja).
4. da se udeleženka programa zaveže redno udeleževati programa (zahtevana je najmanj 75% pristopnost).

 

Način sodelovanja:

Prijavo za udeležbo v programu »Študij in odbojka« mora oddati klub v katerem je odbojkarica registrirana prek spletnega obrazca. Prijava mora vsebovati: polni naziv kluba prijavitelja, ime in priimek igralke/igralca, fakulteto/članico UL na katero je vpisan/a, kontaktne podatke igralke/igralca (GSM številka in elektronski naslov). S klubom bo podpisana pogodba o sodelovanju, udeleženec/udeleženka programa pa bo oddal/a izpolnjeno prijavnico z izjavo o sodelovanju v programu za študijsko leto 2014/15. 

 

Rok za oddajo prijeve:  Nedelja, 26. oktober 2014

 

Kontakti za dodate Informacije:

- Zvijezdan Mikić, 041 741 681,zvjezdan.mikic@uni-lj.si,
- Matjaž Brajer, 031 859 775, brajermatjaz@gmail.com.

 

Koledar treningov:


Podporniki programa:

  

         
 
  

 

Medijski partner:ĉ
Športna zveza Univerze v Ljubljani - UNISPORT,
23. okt. 2014 03:14
Ċ
Športna zveza Univerze v Ljubljani - UNISPORT,
23. okt. 2014 03:14
Ċ
Športna zveza Univerze v Ljubljani - UNISPORT,
23. okt. 2014 02:32