Programi treningov za študentke in študente UL 2012/13

Športna zveza Univerze v Ljubljani je osrednja univerzitetna društvena športna organizacija v Ljubljani, katere cilji so usmerjeni v skrb za univerzitetni tekmovalni šport. Poleg izvedbe študentskih športnih tekmovanj na lokalni, državni in mednarodni ravni, smo si za nalogo zadali izvedbo programov, usmerjenih v razvoj kakovostnega in vrhunskega športa za študente Univerze v Ljubljani s ciljnim razvojem izbranih športnih panog in zagotovitve ustreznih pogojev za študij kategoriziranih in registriranih športnikov študentov Univerze v Ljubljani (UL).
 
KOŠARKARSKI TRENINGI ZA ŠTUDENTE ČLANE SLOVENSKIH KOŠARKARSKIH KLUBOV
 
V študijskem letu 2012/13 smo evidentirali vse košarkarje študente UL registrirane pri Košarkarsi zvezi Sloveniji (KZS) in v sodelovanju s KZS pripravili program treningov za študente registrirane člane moških košarkarskih klubov oddaljenih od Ljubljane, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in tudi registrirane igralce študente Univerze v Ljubljani, ki trenirajo in igrajo v košarkarskih klubih v Ljubljani in njeni okolici, ki bivajo praviloma doma in v matičnih klubih v dopoldanskem času praviloma ne trenirajo ali zaradi študijskih obveznosti ne morejo trenirati.
 
Veliko mladih košarkarjev in košarkaric ob prehodu iz srednje šole na univerze opusti svoje aktivno košarkarsko udejstvovanje v matičnih klubih po Sloveniji. Krajevna dislociranost in obremenitve s študijem sta se izkazala za osrednja razloga opustitve aktivnega delovanja v košarkarskih klubih za marsikaterega mladega košarkarja. Posledice so negativne: klubi ostajajo brez perspektivnih igralcev, igralci pa brez aktivnega športnega življenja.
V program košarkarskih treningov UL vabimo registrirane člane moških košarkarskih klubov oddaljenih od Ljubljane, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani in tudi registrirane igralce študente Univerze v Ljubljani, ki trenirajo in igrajo v košarkarskih klubih v Ljubljani in njeni okolici, ki bivajo praviloma doma in v matičnih klubih v dopoldanskem času praviloma ne trenirajo ali zaradi študijskih obveznosti ne morejo trenirati.
 
Program je sofinanciran s strani Univerze v Ljubljani in Športne zveze Univerze v Ljubljani.
 
Trajanje programa: 15. 10. 2012 - 31. 5. 2013
Okvirno število treningov: 90
Kraj izvedbe treningov: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina
Termini treningov:  torek, sreda in četrtek med 7:30 in 9:00
Vodstvo programa: dr. Frane Erčulj, mag. Matej Jamnik in Marko Markovič
 
Izvajalec programa:
 Marko Markovič
 
Absolvent Fakultete za Šport smer košarka, trener 1. razreda.
Trenerski staž: 10 let
Dosedanje izkušnje: 
Pomočnik trenerja Slovenske ženske reprezentance do 20 let 2005. Pomočnik trenerja slovenske moške kadetske reprezentance do 16 let 2010. Trener slovenske moške pionirske reperezentance do 14 let 2011. Pomočnik vodje FIBA Europe tabora v Postojni 2007-2012. Trener reprezentance Univerze v Ljubljani v letu 2012
 
Dodatne informacije:
Marko Markovič, 040 172 560, m.marko12@gmail.com
Zvijezdan Mikić, 041 741 681, zvjezdan.mikic@uni-lj.si
 

 

 
ODBOJKARSKI TRENINGI ZA ŠTUDENTKE ČLANICE SLOVENSKIH ODBOJKARSKIH KLUBOV
 
Univerza v Ljubljani, Športna zveza Univerze v Ljubljani in Športno društvo Vital so v letu 2011 sklenili sporazum o sodelovanju na področju tekmovalnega športa Univerze v Ljubljani. Skladno s tem sporazumom sta se Univerza v Ljubljani in Športna zveza UL zavezali spodbujati žensko odbojko, kot pomembno sestavino študentskega tekmovalnega športa.
 
Na podlagi omenjenega sporazuma smo v študijskem letu 2011/12 prvič pripravili in izvedli program treningov za študentke Univerze v Ljubljani, članice ženskih odbojkarskih klubov zunaj Ljubljane. Ker je bil program uspešen smo se odločili program nadaljevati tudi v študijskem letu 2012/13.
 
S programom želimo prispevati k razvoju ženske odbojke v Sloveniji ter še posebej k razvoju ženske univerzitetne odbojke. V programu treningov lahko sodelujejo članice slovenskih odbojkarskih klubov, ki imajo status študenta na Univerzi v Ljubljani.
 
Program je sofinanciran s strani Univerze v Ljubljani in Športne zveze Univerze v Ljubljani.
 
Trajanje programa: 1. 10. 2012 - 30. 4. 2013
Okvirno število treningov: 84
Termini treningov: 
- ob ponedeljkih med 21:30 in 23:00 v športni dvorani Osnovne šole Kolezija, Cesta v Mestni log 46 (vodeni skupinski trening)
- ob torkih (fitnes) med 15:00 in 16:30 v Univerzitetni športni dvorani Rožna dolina, Cesta 27. aprila 31 (nevodeni individualni trening)
 - ob sredah med 19:00 in 20:30 v Športni dvorani Krim Galjevica, Ob dolenjski železnici 50 (vodeni skupinski trening)
Vodstvo programa: Gregor Rozman, Candace McNamee Novoselnik
 
Izvajalka programa: Candace McNamee Novoselnik
 
Candace McNamee Novoselnik je profesionalna igralka odbojke, ki prihaja is ZDA in ima za seboj bogato odbojkarsko kariero. Njena profesonialna kariera sega v leto 2003 ko je po diplomi na eni izned eninentnejših amriških univerz Berkeley bila izbrana v ekipo ameriške odbojkarske reprezentance v letu 2002  za udeležbo na World Grand Prix. Uspešno in bogato kariero je kasneje nadaljevala v najmočnejših ženskih odbojkarskih ligah na svetu (v Italijanski A1, v Španiji, v Turčiji in Nemčiji). Za največji uspleh si šteje, ko je v sezoni 2009 bila izbrana za najboljšo podajalko francoske LNV prvi lige. V letu 2012 je opravila trenerski izpit pri OZS. Trenutno v Univerzitetnem odbojkarskem klubu Vital opravlje vlogo pomočnice trenerja v 1. selekcije in trenerja 4.selekcije.
 
Dodatne informacije:
Candace Novoselnik, 040 374 801, candace.novoselnik@gmail.com
Zvijezdan Mikić, 041 741 681, zvjezdan.mikic@uni-lj.si