medicinlankar.se

1. AKUTMEDICIN & TRAUMATOLOGI
Akut Internmedicin (SLL)
www.janusinfo.se/akutinternmedicin
Checklistsamling (LUCEM)
Praktisk akut medicin
www.praktiskmedicin.se/...akut-medicin
Akut internmedicin 2007 (Skåne)
Akutkompendium 2011 (Helsingborg)
Akuta tillstånd på vårdcentral (Theander)
Tio i Topp (Jesper Hessius)
Akut kirurgi - behandlingsprogram 2013
ABCDE (Amelie Frie)
ABCDE-lathund (Amelie Frie)
Utbildningsmaterial (SWESEM)
www.swesem.org/...material.asp
AT-intro basal akutmedicin (Svensson)
AT-intro (Sundsvall)
ABC om beslutsfattande på akuten (LT)
Trauma (Internetmedicin)
Traumautbildning (Akademiska sjukhuset)
Traumaboken 5.0 (Umeå)
Traumalarm innan bakjouren kommer
Trauma för AT-läkare
Tema Trauma (LT)
Sepsis på akuten & IVA (Hanberger)
Den akuta kärlpatienten (F Lundgren)
Prehospitalt akut omhändertagande
www.msb.se/.../18959.pdf
Sjukvård L-ABCDE
www.engelholm.se/...kommun.pdf
CRM (Crisis Resource Management)
SLAS behandlingsriktlinjer
Mythbuster (Sweets)
2. ALLMÄNMEDICIN & MEDICINPORTALER
Internetmedicin
www.internetmedicin.se
Praktisk Medicin
www.praktiskmedicin.se
Viss - medicinskt stöd för primärvården
eVårdcentralen (David Sinkvist)
Allmänmedicin
www.allmanmedicin.se
Läkemedelsboken
i10 Medicinsk sökmotor
FASS.se – Läkarbok
www.fass.se/LIF/medicinebook
Vårdverktyget
www.vardverktyget.se
Doktorerna.com
doktorerna.com
Disktriktsläkare.com
Medicinbasen
3. ANATOMI

Anatomisk terminologi (Roomans,Hjortberg)
Deskriptiv anatomi (UU)
Anatomikompendium (Lund)
Muskelkarta (DinTräning.se)
Praktisk anatomi (ytanatomi, KI)
pingpong.ki.se/...DFM3-1ht10.pdf
Klinisk anatomi - palpation (KI)
pingpong.ki.se/...anatomi.pdf
Ytanatomi (Dragomir,Hjortberg,Roomans)
www.google.se/...=rja
Ytanatomi (T2 LiU)
www.hu.liu.se/...T2070502.pdf
Skelettets anatomi
www.google.se/...d.bGE
Matspjälkningens anatomi (Grönwall)
www.google.se/...c9igCaw
Anatomikompendier (Jarnheimer)
www.jarnheimer.se/anatomi
Anatomisidan - latinsk terminologi
www.anatomin.se
Litet anatomiskt ord- & begreppslexikon
www.sisuidrottsutbildarna.se/...DOCX
Dissektion (Högskolan Dalarna)
www.youtube.com/...C78


4. ANESTESI & INTENSIVVÅRD
Anestesi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=42
Råd och riktlinjer (SFAI)
www.sfai.se/...riktlinjer
Anestesikompendium (Naesh, Nielsen)
Anestesiologisk akutmedicin (Linde)
iAnestesi
www.ianestesi.se
Perifera & centrala blockader (Dahlgren)
Kompendium i praktisk vätsketerapi
Grundläggande lära i vätsketerapi
Vätsketerapi för AT/ST (Bjarby)
Vätske- & nutritionsbehandling
epi.vgregion.se/...Nutrition_webb.pdf
Sepsis på akuten & IVA (Hanberger)
Brännskadekompendium (Uppsala)
Akut brännskadad patient (Uppsala)
5. ANTIBIOTIKA
Antibiotikakompendium (Hanberger, 2013)
Antibiotikaguiden (Hanberger)
Antibiotikahäfte och lathundar
www.ltv.se/.../Infektioner
Behandlingsrekomm. för vanliga infektioner
www.lakemedelsverket.se/...2013.pdf
Strama Stockholm
www.janusinfo.se/.../Strama-Stockholm
Kloka listan 2013: infektioner
klokalistanprod.nocom.net/.../Infektioner
"Grönt kort" (ej IVA-krävande infektioner)
"Rött kort" (IVA-krävande infektioner)
Antimikrobiella medel (Kahlmeter)
www.srga.org/.../anti1.htm
Antibiotikabehandling under graviditet
Referensgruppen för antibiotikafrågor
www.srga.org
Strama - Antibiotikaresistens
www.strama.se
Antibiotikasmart
Antibiotika eller inte? (Strama & SKL)
www.antibiotikaellerinte.se


6. ARBETS- OCH MILJÖMEDICIN
Arbets- och miljömedicin (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=50
Kompendium i arbets- & miljömedicin
www.med.lu.se/.../Kompendium%20AMM..
Folkhälsomyndigheten
Arbetsmiljöverket
www.av.se
Verktyg & publikationer (Bliwa Stiftelsen)
Arbetsmiljöupplysningen: Innehåll A-Ö
Prevent - Arbetsmiljö i samverkan
Sveriges Företagshälsor: kunskapsbank
www.foretagshalsor.se/.../kunskapsbank
Tema miljö och hälsa (LT 2007)
ltarkiv.lakartidningen.se/...och+h%E4lsa
Kompendium i miljötoxikologi (Lund)
www.med.lu.se/.../miljotox2002.pdf


7. AUSKULTATION
En introduktion till hjärtljud (3M Littmann)
www.stethographics.com/.../index.htm
Blåsljud, kardiella (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=212
Hjärt-lungstatus (M Eriksson)
www.hu.liu.se/...KOMPENDIE.pdf
Hjärtstatus & cirkulation (M Sudqvist)
pingpong.ki.se/...status.pdf
Laboration blodtryck & auskultation (KI)
Att mäta blodtryck (Brolund)
"Inte så lätt att använda stetoskopet..."
pingpong.ki.se/.../Stetoskop%20-99.pdf
"Att tänka på vid lungauskultation..."
ltarkiv.lakartidningen.se/.../pda21466.pdf
Kroppens ljud & mätteknik (LiU)
www.imt.liu.se/.../Bioacoustics.pdf
 
8. BEROENDE, MISSBRUK, DOPNING

Alkoholberoende (Internetmedicin)
Narkotikamissbruk (Internetmedicin)
Beroendetillstånd (PM)
Läkemedelsberoende - klinisk handbok
Abstinens vid alkoholmissbruk
Abstinens vid narkotikamissbruk
Tema riskbruk/missbruk/beroende (2011)
Tema dopning (LT 2013)
Handouts beroendelära (Lund)
Narkotiska preparat (Akut internmed)
Sluta-Röka-Linjen: För vårdgivare
Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel
Alkohol- & narkotikaupplysning (CAN)
Verktygslådan (Riskbruk.se)

9. CELLBIOLOGI & BIOKEMI
Cellbiologi (Solunetti)
www.solunetti.fi/se/solubiologia
Organisk kemi för läkarlinjen
www.med.lu.se/...kemi%20(ht2005).pdf
10. EBM (evidensbaserad medicin)
Metodboken (SBU)
Statens beredning för medicinsk utvärdering
www.sbu.se
EBM (HUB, LiU)
guide.bibl.liu.se/mvh/ebm
Evidensbaserad medicin/vård (KI)
www.karolinska.se/...medicinvard
EBM - lathund för läkare
Liten grundkurs i EBM för förskrivare
Evidensgraderingssystemet GRADE (LiU)
Serie: Verktyg för klinisk forskning (LT)
www.lakartidningen.se/...Id=19160
SBU:s miniordlista
www.sbu.se/.../Ordlista
Forskningsmetodik (R Gunnarsson)
www.infovoice.se/fou
Forksningsmetodik (Lagerlöf)
NNT - sunt eller dumt? (Svangren)
ww2.lakartidningen.se/...1694.pdf
Vetenskapsteori för naturvetare
www.liu.se/.../itkurs.htm
Vad är vetenskap (Molander)
www.idt.mdh.se/...komp.pdf
Vetenskapsmetodik (Seimyr)
pingpong.ki.se/...metodik.pdf
Söka & granska + skriva & publicera
www.vardverktyget.se/


11. EMBRYOLOGI
Utvecklingsbiologi (Solunetti)
www.solunetti.fi/se/kehitysbiologia
Olika typer av hjärtmissbildningar hos barn
www.1177.se/...hos-barn
GUCH: information till läkare (Göteborg)
www.guch.nu/...lakare.htm


12. ENDOKRINOLOGI
Endokrinologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=9
Endokrina sjukdomar (PM)
Kompendium i Endokrinologi (Wålinder)
Diabeteshandboken
diabeteshandboken.se
Diabetes typ 2 (Medibas)
Endokrinkirurgiskt kompendium
endokrin.rappapa.se/...kompendium.pdf
Endokrina organ (Viss)
www.viss.nu/.../Endokrina-organ
Gynekologisk endokrinologi (Jäger)
Osteoporosdoktor
osteoporosdoktor.se
Endokrinologföreningen: patientinfo


13. FARMAKOLOGI & TOXIKOLOGI
Farmakologiska begrepp (Janusinfo)
Allmän farmakologi (Christer Nilsson)
pharmguse.net/...farmakologi.html
Farmakologi-föreläsningsstenciler (Nilsson)
Intoxikation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=33
Giftinfo
www.giftinfo.se
Giftinformationscentralen
www.giftinformationscentralen.se
Förgiftningar (Akut internmedicin)
Narkotiska preparat (Akut internmed)
www.janusinfo.se/...narkotika_2012.pdf
Allvarliga akuta förgiftningar (LT)
www.lakartidningen.se/...articleId=15003
ABC om intoxikation på akuten (LT)
www.lakartidningen.se/...articleId=16632
Överdoseringsinformation (FASS)
www.fass.se/...Type=0
Förgiftningar (Läkemedelsboken)
www.lakemedelsboken.se/...id=a6_1
Tablettidentifiering (FASS)
Intoxikationer (Elfwén)
14. FOLKHÄLSA, HÄLSOFRÄMJANDE

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsa (SKL)
Sjukdomsförebyggande metoder
Nätverket Hälsofrämjande sjukvård
FYSS
FaR
Matwebben (Hälsofrämjande sjukvård)
Sluta-Röka-Linjen: För vårdgivare
Alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel
Verktygslådan (Riskbruk.se)

15. FYSIOLOGI
Kardiovask. fysiol. översikt (sid.195)
Respirationsfysiologi (Claesson)
www.anestesinorr.se/...fysiologi.pdf
Mag-tarmkanalens anatomi & fysiologi
Neurofysiologi - en sammanfattning
www.medicinstudent.se/neural
Fysiologikompendium (Friskvårdsgruppen)
www.friskvardsgruppen.se/...hemsida.pdf


16. FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP

Förbättringskunskap (Vårdförbundet)
www.vardforbundet.se/...battringskunskap
Lean i LiÖ
Metoder för förbättringsarbete
www.lj.se/infopage.jsf?nodeId=31713
Kvalitetsarbete (Kalmar)
www.ltkalmar.se/...2226.aspx
Förbättringsarbete (Skåne)
www.skane.se/.../Forbattringsarbete2


17. FÖRELÄSNINGAR, GUIDER

Öppna föreläsningar (Uppsala universitet)
Videoteket (Skåne)
Dissektion (Högskolan Dalarna)
www.youtube.com/...C78
Forskning i framkant (LiO)
Hälsovetenskap (LTU)
Histologiföreläsningar (Peter Bergsten)
Biokemi (Uppsala)
Hjärt- & kärlsjukdomar (Uppsala)
Akutmedicin & trauma (Uppsala)
Psykiatriföreläsningar (Uppsala)
Menstruationscykeln (Sundström Poromaa)
Vetenskaplig teori och metod (Uppsala)
http://vimeo.com/user375697/videos
Utbildningar i allmänmedicin (Uppsala)


18. FÖRSÄKRINGSMEDICIN
Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
www.socialstyrelsen.se/...beslutsstod
Försäkringskassans sida för sjukvården
www.forsakringskassan.se/sjukvard
Sjukskrivningar.se
www.sjukskrivningar.se
Lathund för sjukskrivning
Sjukskrivning under graviditet
Graviditet och barn i ersättningsdjungeln
19. GASTROENTEROLOGI, HEPATOLOGI
Gastroenterologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=8
Hepatologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=45
Akut buk (Internetmedicin)
akutbuk.internetmedicin.se
Mag-tarmsjukdomar (PM)
IBD-handboken (R Löfberg)
www.ferring.se/...Handbok_low.pdf
Tema Kronisk tarminflammation (LT)
Mag-Tarm-Lexikon (Gastrolab)
www.gastrolab.net/dictw1s.htm
Riktlinjer (SGF)
www.svenskgastroenterologi.se/riktlinjer
Mag- och tarmförbundet: diagnoser
www.magotarm.se/...behandling
Digestionskanalens radiologi (A Sundin)
schema.edu.ki.se/.../6207.pdf
Hemorrojder, analfissur, anorektala...
www.hu.liu.se/...Analfissur_mm.pdf
Nätverk inom blås- & tarmfunktionsstörning
20. GENETIK, SÄLLSYNTA DIAGNOSER
Översiktskapitel (GenSvar)
Genetiklänkar
sfmg.se/externa-lankar
Kortkurs i bioinformatik
henrikbranden.se/bioinformatik
Ovanliga diagnoser (SoS)
www.socialstyrelsen.se/...diagnoser
Sällsynta diagnoser (Ågrenska)
www.agrenska.se/.../Dokumentationer
Sällsynta diagnoser
www.sallsyntadiagnoser.se
RareLink
rarelink.se
Sveriges ingång till Orphanet
www.orphanet.se/.../hemsida


21. GENUSMEDICIN
Genusperspektiv på medicin (HSV)
www.hsv.se/.../isbn91-85027-22-7.pdf
Bemötande i vård - genusperspektiv
www.vardhandboken.se/.../Oversikt
(O)jämställdhet i hälsa och vård (SKL)
www.skane.se/...vård.pdf
Genusaspekter på professionella samtal
Genus och medicin - genusundervisning
Serie "Genusperspektiv" (LT 2001)
Medicinsk genusforskning
www.cm.se/.../vr_2004_2.pdf
Hälsa, arbete och kön (SKL)
brs.skl.se/.../doc39107_1.pdf
Folkhälsofrågor ur ett genusperspektiv
HBTQ (Viss: Sex och samlevnad)
Kön, genus och läkemedel
22. GERIATRIK & PALLIATIV MEDICIN
Geriatrik (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=1
Geriatriska sjukdomar (PM)
Äldre (Sos)
www.socialstyrelsen.se/aldre
Kunskapsguiden: vård & omsorg om äldre
www.kunskapsguiden.se/...default.aspx
Kunskapsbank för geriatrik (Skåne)
Äldre och läkemedel (FASS)
God läkemedelsterapi hos äldre (SoS)
Lm-behandling av de mest sjuka äldre
Seniormedicin
www.seniormedicin.se
Utsättning av läkemedel (FASS)
www.fass.se/...articleID=43748
Konsten att sätta ut läkemedel
www.janusinfo.se/.../104-01.pdf
Fas ut 2 (Lundgren)
Skalor & instrument (Demenscentrum)
Nationella rådet för palliativ medicin
www.nrpv.se/feature/publikationer
Palliativ vård (Läkemedelsboken)
www.lakemedelsboken.se/...q2_2
Nationellt vårdprogram för palliativ vård
www.cancercentrum.se/...vard
Palliativ vård (SoS)
www.socialstyrelsen.se/palliativvard
Svenska palliativregistret
palliativ.se
Lathund för läkare (Palliativregistret)
Akut palliativ vård (LiO)
Filer om palliativ vård för nedladdning23. GLOBALMEDICIN

Vaccination/resor (Internetmedcin)
www.internetmedicin.se/...link=41
Infektion (Internetmedicin)
Virologi (Internetmedicin)
Svensk Förening för Tropikmedicin
En helt ny värld (Gunnar Holmgren)
vimeo.com/33274554
Gapminder (Hans Rosling)
www.gapminder.org

24. GYNEKOLOGI, OBSTETRIK
Gynekologi/obstetrik (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=2
Gynekologiska sjukdomar (PM)
Kvinnoklinikens PM (LiU)
Vård under graviditet (SLL)
Handouts obst/gyn (Lund)
CTG och fosterövervakning
CTG-kort (SFOG)
Mödrahälsovård (Segeblad)
Barn- & mödrahälsovård, preventivmedel
Praktisk preventivmedelsguide
Antikonception (Läkemedelsverket)
Hormonella preventivmetoder (Janusinfo)
Symtom & behandlingar vid graviditet
Läkemedel under graviditet
SFOG: Råd & riktlinjer
Graviditetskalender
www.1177.se/.../Graviditetskalender
Bröstkomplikationer i samb med amning
Bröstmjölk, amning, nutrition (Bonamy)
Gynundersökning - ett rollspel för två
Den första gynekologiska undersökningen
Akuta gynekologiska buksmärtor
www.internetmedicin.se/...page=5058


25. HAND- & PLASTIKKIRURGI, HPK

Handkirurgi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=51
Plastikkirurgi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=48
Handkirurgiskt diagnosstöd (Viss)
Handkirurgi: diagnoser (Sahlgrenska)
Handkirurgi: färdigheter (Sahlgrenska)
Handout om handkirurgi (Gävlebor)
www.lg.se/...primarvardslakare.pdf
Excision och suturering
www.tidsskriftet.no/?seks_id=208968
Chirurgia minor - hudsuturering
www.internetmedicin.se/...page=4239
Chirurgia minor - naevus & "knutor"
www.internetmedicin.se/...page=4231
ABC om frakturer i fingrar/metacarpalben
ww2.lakartidningen.se/...941.pdf

26. HEMATOLOGI & HEMOSTAS
Hematologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=10
Koagulation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=32
Blodsjukdomar (PM)
Aktuellt om orala antikoagulantia (SLL)
Nya antikoagulantia (Söderberg)
Nationella riktlinjer (SFHEM)
www.sfhem.se/.../Nationella-riktlinjer
Blodet och immunsystemet (Gyllenhammar)
Maligna blodsjukdomar (Gyllenhammar)
Akut hematologi (Hägglund)
Kompendium i transfusionsmedicin
www.skane.se/...2011.pdf
Blodinfopärmen (Skåne)
Cellschema (KI)
netsim.neuro.ki.se/...index_se.html
OIika diagnoser (Blodcancerförbundet)
www.blodcancerforbundet.se/...17650
SSTH: riktlinjer, vårdprogram, pm
Hemostas vid allvarlig blödning
Blödning och kirurgi vid NOAK
Waran och waranbehandling - handbok
www.ssth.se/.../waran2011.pdf
Utsättning av antikoagulantia
klokalistanprod.nocom.net/...vard
Utsättning av läkemedel (FASS)
www.fass.se/...docId=43748
Preoperativ utsättning av antikoagulantia
www.lakartidningen.se/...Id=16919


27. HISTOLOGI

Histologi (Solunetti)
Vägledning i histologi och  mikroskopering
www.neuro.ki.se/.../vagledaren.html
Digestionskanalens histologi (KI)
Urogenitalorganens histologi (KI)
Huden (KI)
Histologi - problemlösning
Histologiföreläsningar (Peter Bergsten)
Magtarmkanalen (Bergsten)
Fettväv (Bergsten)
28. HLR (hjärt-lungräddning)
Svenska riktlinjer 2011 (HLR-rådet)
www.hlr.nu/riktlinjer-2006
Neonatal HLR-algoritm
Asfyxi och neonatal HLR
A-HLR vuxna (HLR-rådet)
www.janusinfo.se/...120521.pdf
Lär dig HLR, video (MSB)
www.youtube.com/...ncw
HLR på barn <1 år, video (MSB)
www.youtube.com/...h-0
HLR på barn >1 år, video (MSB)
www.youtube.com/...MtU
Hjärtstartare, video (MSB)
www.youtube.com/...oSg
Neonatal HLR
Neonatal HLR (Örebro)
www.youtube.com/...RxI0


29. HUD (dermatologi)
Hud/venereologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=22
Hudsjukdomar (PM)
Hudatlas I & II
huddoktor.com/...BogHudatlaspdf1.pdf
huddoktor.com/...Hudatlas2.pdf
Huddoktor
huddoktor.com/doctor
HUD - behandlingskompendium 2012
Hudsjukdomar A-Ö
huden.se/...hudsjukdomar-%C3%B6
Hundcancer (Euromelanoma)
Dermatoskopi (Y Svedberg)
www.cancercentrum.se/...skopi.pdf
Sårvårdsboken (Örebro)
Sårwebben (Skaraborg)
www.vgregion.se/...startsida
Sol % solarier (Strålsäkerhetsmyndigheten)
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/...

30. HÄLSOEKONOMI

Hälsoekonomi & prioriteringar (LiU)
Hälsoekonomi (SBU)
Hälsoekonomisk utvärdering (TLV)
Hälsoekonomiska utvärderingar (Bernfort)
Folkhälsoekonomi i praktiken (FHI)
Hälsoekonomiska analyser
Prioriteringscentrum (Liu)
Prioriteringar i hälso- & sjukvården (SoS)
Prioriteringar i hälso- & sjukvården (Skåne)

31. HÄLSOVETENSKAP, HÄLSOPSYKOLOGI

Teorier om hälsa och sjukdom (LiU)
Att tänka och arbeta hälsofrämjande
Livskvalitet och hälsa (Nordenfelt)
Hälsa-etik-lärande 1 (Johanna Hedström)
Föhållningssätt & folkhälsa T2 (J Hedström)32. IDROTTSMEDICIN & DOPNING
Idrottsmedicin (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=17
Idrottsmedicin (PM)
Idrott och läkemedel (FASS)
ABC om akuta knäskador (LT)
ltarkiv.lakartidningen.se/...33753.pdf
Varje läkare måste känna till dopningslistan
www.lakartidningen.se/...1346.pdf
Dopingjouren
www.dopingjouren.se
Knäkontroll (Skadad.se)
www.skadad.se/.../Om-knakontroll
Idrottsdoktorn.se
www.idrottsdoktorn.se
Löparhälsa.se
www.loparhalsa.se


33. IMMUNOLOGI & ALLERGOLOGI
Allergologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=11
Global nomenklatur för allergi
ww2.lakartidningen.se/...383.pdf
Kompendium i immunologi (UU)
Svensk förening för allergologi
www.sffa.nu
Astma- och allergiförbundet
www.astmaoallergiforbundet.se
Allergikompetenscentrum Syd
www.akcsyd.se/kunskapsbank
Allergi & överkänslighet (Livsmedelsverket)
www.slv.se/.../Allergi-och-overkanslighet
Allergi (Vårdguiden)
www.vardguiden.se/.../Allergi
Anafylaxi (LT)
Allergisk rinokonjunktivit, lathund
Primär immunbrist (SLIPI)
www.slipi.nu/...info.shtml
Sepsis på akuten & IVA (Hanberger)
Svår sepsis -lathund
www.infektion.net/...2-3.pdf
Tänk sepsis - Tid är liv!
www.ltkronoberg.se/...Tid-ar-liv


34. INFEKTION
Infektion (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=3
Infektionssjukdomar (Akut internmedicin)
www.janusinfo.se/...130701.pdf
Vårdprogram för infektionssjukdomar
www.infektion.net/...infektionssjukdomar
Vårdprogram (Strama)
Sepsis på akuten & IVA (Hanberger)
Svår sepsis -lathund
www.infektion.net/...2-3.pdf
Tänk sepsis - Tid är liv!
www.ltkronoberg.se/...Tid-ar-liv
Vanliga infektioner i öppenvård
Infektionsmedicin.se
www.infektionsmedicin.se
Smittskydd och sjukdomar
folkhalsomyndigheten.se/...
Smittskyddsblad
www.slf.se/.../Smittskyddsblad-
Infektioner i hud,mjukdelar,skelett,viscera
Referensgruppen för antiviral terapi
www.smittskyddsinstitutet.se/rav/...
Länkar om smittskydd (SmiNet)
www.sminet.se/Lankar.htm
Lathund: Åtgärder vid tarminfektion
Maskdiagnostik/symtom/behandling (Alestig)
www.janssen-cilag.com/...mask.pdf
Parasitkompendium (Claesson)
www.sahlgrenska.se/...kompendium.pdf


35. INSTRUKTIONSFILMER
Statusfilm (GU)
Instruktionsfilmer (NetdoktorPro)
www.netdoktorpro.se/instruktionsfilmer
Videoarkivet (Kirurgiska kliniken, Örebro)
www.remittent.se/sv/Videoarkiv
Ortopedstatus
www.youtube.com/user/Ortopedstatus36. KARDIOLOGI
Kardiologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=6
Hjärt-kärlsjukdomar (PM)
Akut hjärtsjukvård (SLL)
Guidelines (Cardiologföreningen)
EKG-tolkning - en klinisk guide
EKG-diagnostik (Araz Rawshani)
www.ekg.nu
Prehospital EKG-tolkning (SÖS/KI)
Akuta hjärtan (NLL)
EKG-instuderingsprogram (KI)
swesem.org/.../EKG_tolkning_.pdf
EKG-manual (Kristianstad)
www.skane.se/.../EKGmanual.pdf
EKG: normalvärden (icd.nu)
icd.internetmedicin.se/fakta/ekg
Antikoagulation vid förmaksflimmer
Tema perkutana hjärtinterventioner
ltarkiv.lakartidningen.se/...interventioner
Vänstergrenblock - sluta tolka?! Eller??
akutlakarna.blogspot.se/...vad.html
Olika typer av hjärtmissbildningar hos barn
www.1177.se/...hos-barn
GUCH: information till läkare (Göteborg)
www.guch.nu/...lakare.htm


37. KIRURGI, KÄRLKIRURGI
Kirurgi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=4
Akut buk (Internetmedicin)
akutbuk.internetmedicin.se
Chirurgia minor - hudsuturering
www.internetmedicin.se/...page=4239
Chirurgia minor - naevus & "knutor"
www.internetmedicin.se/...id=4231
Akut kirurgi - behandlingsprogram 2013
Videoarkivet (Kirurgiska kliniken, Örebro)
www.remittent.se/sv/Videoarkiv
ABC i kärlkirurgi (F Lundgren)
Tema "Arteriell kärlkirurgi" (LT 2011)
Preoperativ handläggning (NLL)
38. KLINISKA PROCEDURER
Procedurer (Akut internmedicin)
39. KLINISK UNDERSÖKNING
Kompendium i anamnes & status (UU)
Allmäntillstånd (Näverskog)
pingpong.ki.se/...20(1).pdf
Hjärt-lungstatus (Eriksson, LiU)
Hjärtstatus & cirkulation (Sundqvist, SöS)
Lungstatus (KI)
Lungstatus (Hüll, KI)
PM för status
www.medicinskapm.se/?cat=74
Kommentarer till rutinnervstatus
www.med.lu.se/...status-kommentarer.pdf
Journallmall: normalfynd (eVårdcentralen)
evardcentralen.se/.../journalmall
Somatisk undersökning av barn
www.rikshandboken-bhv.se/.../Kropp
OSCE-mall (Lund)

40. KOMMUNIKATION

Patientcentrerad konsultation
www.internetmedicin.se/...page=4290
Vad är det svåra i konsultationen?
www.coronaria.fi/.../var_det_svara.pdf
Konsultationsprocessens 9 faser
www.imh.liu.se/...EBaug2007.pdf
Kommunikation patient-läkare
www.imh.liu.se/...Skrivskyddad.pdf
Artiklar om kommunikation
www.imh.liu.se/.../kommunikation?l=sv
Det professionella samtalet
Rond-PM
SBAR - modell för bättre kommunikation
Bättre kommunikation i vården med SBAR
SBAR, closed loop kommunikation
swesem.org/...120317.pdf
Viktigt att stärka tolkens status (LT)
www.lakartidningen.se/...1098.pdf
SOMRA - samtal om riskabla levnadsvanor
Motiverande samtal (MI)
Att ställa frågan om våld (Uppsala)
Svåra besked (Lökk)
Lämna svåra besked, lathund (Carlander)
Svåra besked - existentiella samtal
Du kan väl ta och informera henne
www.lakartidningen.se/.../24522.pdf
Tänk dig in i patientens situation
www.lakartidningen.se/...situation
Läkare måste utbildas i att ge svåra besked
www.lakartidningen.se/.../17402.pdf
Att få ett cancerbesked (1177)
Efter cancerbeskedet (Cancerfonden)
Brytpunktssamtal (Taranger)

41. KOMPLEMENTÄR- & ALT. MEDICIN
Växtbaserade lm & naturläkemedel
www.lakemedelsboken.se/...10.html
Homeopatiska läkemedel
www.lakemedelsverket.se/...Homeopatika
Växtbaserade, traditionella & naturlm
www.lakemedelsverket.se/...naturlakemedel
Vad bör sjukvårdspersonal rekommendera?
www.lakemedelsverket.se/...rekommendera
Behandlingsformer (Alternativmedicin.se)
www.alternativmedicin.se/...former.html
Komplementärmedicin vid långvarig smärta
www2.lio.se/...sm%C3%A4rta.pdf
Stort intresse för KAM
www.cancerfonden.se/...medicin


42. LABORATORIEMEDICIN
Analysportalen (Skåne)
Analysförteckningar (Medicinsk ordbok)
Referensvärden kemlab
Referensvärden för klinisk kemi
Provtagningsanvisningar (Karolinska)
www.karolinska.se/...alla-enheter
Provtagningsanvisningar, labmedicin (LiO)
Laboratoriemedicin (Sahlgrenska)
www.laboratoriemedicin.com
Akademiska Laboratoriet
akademiska.temp.st
Lab-analyser (Folkhälsomyndigheten)


43. LEXIKON
Medicinsk ordbok
medicinskordbok.se
Ordlista (Medibas)
Svensk MeSH
mesh.kib.ki.se/.../swemesh_se.cfm
Socialstyrelsens termbank
Svenska biotermgruppen
Litet anatomiskt ord- & begreppslexikon
www.sisuidrottsutbildarna.se/...8.DOCX
Ordlista - FASS.se
Latin för läkarstudenter
www.xn--lkarstudent-l8a.se/latin.html
Medicinska & farmaceutiska begrepp
SBU:s miniordlista
www.sbu.se/.../Ordlista
Ben Hur - ortopedisk terminologi
www.ortopedi.se/.../ben_hur.asp
Medicinsk terminologi - lathund (Monik)
Liten farmaceutisk ordbok
Medicinskt fackspråk i skrift
Psykologilexikon (Natur & Kultur)
www.psykologiguiden.se/...lexikon
HUB: Nationalencyklopedin
www.ne.se.e.bibl.liu.se
HUB: WordFinder Online (Norstedts)
e.bibl.liu.se/...WordFinder@liu.se
Medicinsk terminologi (Renander, 1971)
runeberg.org/medterm
Läkarebok (Berg, 1918)
45. LUNGMEDICIN (pulmonologi)
Lungmedicin (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=31
Andningsvägarnas sjukdomar (PM)
Vårdprogram (Lungmedicinsk förening)
www.slmf.se/...vårdprogram.html
Introduktion till lungdiagnostik (LiU)
www.hu.liu.se/.../Lungfunktion.pdf
Spirometri (LiU)
www.hu.liu.se/...2012.pdf
Spirometri.se
www.spirometri.se
Spirometri (Arbetsmiljöverket)
Lathund för tolkning av spirometrikurva
Lathund för tolkning av spirometri
Spirometri-skola på 20 min
Grundläggande spirometri (KI)
pingpong.ki.se/...6385418
Spirometri (ASTA)
www.swenurse.se/...2013.pdf
Läkemedel vid astma, allergi, KOL
moodle.med.lu.se/...l%C3%A4kemedel.pdf
Inhalatorer: utseende & innehåll
Inhalationsläkemedel vid astma/KOL
www.google.com/...&cad=rja


46. LÄKEMEDEL
FASS.se för förskrivare
www.fass.se/...ID=0
Sil Online
Läkemedelsboken
Kloka Listan (Stockholms läns landsting)
www.janusinfo.se/klokalistan
Skånelistan
Fas ut 2 (Lundgren)
Läkemedelslistor (LU)
Behandlingsrekommendationer (Lm-verket)
www.lakemedelsverket.se/...
Sök läkemedelsfakta (Läkemedelsverket)
www.lakemedelsverket.se/LMF
Läkemedelskommittéer, REK-listor
www.1177.se/...lakemedel
Rekommenderade läkemedel för barn
Läkemedel APL (Extemporeläkemedel)
Inhalatorer: utseende & innehåll
Behandling med kortison
Alkohol och läkemedel
Rökning och läkemedel
Lm som kan ge viktpåverkan
Lm och solexponering
Lm och sommarsol
Interaktionsskolan (LUL)
Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket
Bli kung på läkemedelsberäkning
Läkemedelsberäkning
Medicininstruktioner.se
medicininstruktioner.se
Sväljes hela (Apoteket)
47. LÄKEMEDEL & GRAVIDITET/AMNING

INFPREG
Läkemedel och fosterpåverkan
Läkemedel och amning
Lm i samband med graviditet & amning
www.fass.se/...articleID=18338
 
48. MEDICINHISTORIA

Medicinhistoria - bas för moderna läkare
Medicinhistoria idag (Nobelmuseet)
Hippokrates: medicinens fader (Sjöstrand)
Galenos (Sjöstrand)
Medicinhistoria i social belysning
Medicinhistoriska museer och sällskap
Medicinhistoria (Larsson)
Medicinhistoria (Shenet)
Den moderna tröttheten (Johannisson)
Läkarebok (Berg, 1918)
PerBos Farmacihistoriska Sidor
Den psykiska ohälsans historia (Sanner)
Psykiatrins antika rötter (Sjöstrand)

49. MEDICINSK ETIK

Etik - en introduktion (Medicinsk-etiska råd)
Sveriges Läkarförbund: etik
www.slf.se/.../Etikochansvar
Etiska koder (Svenska Läkaresällskapet)
www.sls.se/Etik/Etiska-koder
Statens Medicinsk-Etiska Råd: teman
www.smer.se/teman
Medicinsk etik (Finlands Läkarförbund)
www.laakariliitto.fi/.../med_etik06.pdf
Medicinsk etik i fickformat (P C Jersild)
www.slf.se/...fickformat-
Utbildningsmaterial medicinsk etik
Tema medicinsk etik (LT)
ltarkiv.lakartidningen.se/...medicinsk+etik
Aktörsmodellen (LT 2009)
Doktor Dygdig (Ottosson, LT 2013)
Medicinen och människovärdet (Stolt)
Etik (djurförsök.info)
www.djurförsök.info/...079.html
Codex: forskningsetik
codex.vr.se
LIF: Regler och riktlinjer
www.lif.se/...id=0


50. MED FILOSOFI, HUMANISTISK MED

Vad är humanistisk medicin? (Stolt)
Humanistisk medicin: tröst och hopp
Skönlitteratur och medicin
Filosofi och medicin i patient-läkarmötet
Medicinsk antropologi (Åbo)
Antropologiskt perspektiv på samtal 2 (Agic)
Antropologiskt perspektiv på samtal 1 (Agic)

51. MEDICINSK JURIDIK
HSAN (PM)
www.praktiskmedicin.se/...hsan-an
Lex Maria (PM)
www.praktiskmedicin.se/.../lex-maria
Lex Sara (PM)
www.praktiskmedicin.se/...socialtjanstlagen
Körkortslagen (PM)
www.praktiskmedicin.se/...korkortslagen
Vapenlagen (PM)
www.praktiskmedicin.se/.../vapenlagen
Patientförsäkringen (PM)
www.praktiskmedicin.se/...forsakringen
Läkemedelsförsäkringen (PM)
www.praktiskmedicin.se/...forsakringen
Lagar i hälso- och sjukvården (Vårdguiden)
Regelverk (Socialstyrelsen)
www.socialstyrelsen.se/regelverk
Föreskrifter & allmänna råd SOSFS
www.socialstyrelsen.se/sosfs
Lagrummet .se (Domstolsverket)
www.lagrummet.se
Svensk författningssamling SFS
www.riksdagen.se/...författningssamling


52. MEDICINSK STATISTIK & EPIDEMIOLOGI
Grundläggande statistik (Lindstedt)
Statistikkompendium (B Lantz)
www.csc.kth.se/...kompendium.pdf
Statistik (Socialstyrelsen)
ww.socialstyrelsen.se/statistik
Nationella kvalitetsregister
www.kvalitetsregister.se
Hälso- och sjukvård (SCB)
www.scb.se/...sjukvard
Serie: Verktyg för klinisk forskning (LT) 
www.lakartidningen.se/...Id=19160
Forskningsmetodik (R Gunnarsson)
www.infovoice.se/fou

Diagnostiska tester
www.internetmedicin.se/...3282

Risk och odds (Läkartidningen)
Statistiklänkar (T2, LiU)
www.hu.liu.se/.../statistik?l=sv
Ordbok i statistik (Vejde)
53. MEDICINSKA LÄNKSAMLINGAR
Ämnesguide för läkarprogrammet
Ämnesguide för medicin, vård & hälsa
guide.bibl.liu.se/mvh
Pion - information om hälsa och sjukdom
www.pion.se
För Medicinstuderande (NetdoktorPro)
www.netdoktorpro.se/...studerande
Lathunden (Södra Älvsborgs Sjukhus)
www.medicinskalankar.blogspot.com
Länktips från Janusinfo
Medicinska länkar - Distriktsläkare.com
Medicinska länkar - Doktorerna.com
doktorerna.com/medicinska-lankar
Distriktsläkarnas länkportal (NLL)
nllplus.se/.../Portal
Safir: V Medicin (Lunds universitet)
www3.ub.lu.se/safir/V.html
Medicinsk länksamling (Sjukinfo.net)
mustache-gifts.com/allm.html


54. MEDICINKOMPENDIER & LÄROBÖCKER

MEDINSIKT. (Erik Boberg)
www.medinsikt.se
Camillas anteckningar (LiU)
cosmicuniverse.net/...p=3210
Medicinkompendier av Lisa Labbé
www.medicinkompendier.se
Kompendier (Fredrik Åhlander)
www.fredrikahlander.com
Studiematerial (John Brauns)
www.brauns.se/nor
Infektioner (Thelander, Sjögren)
xa.yimg.com/...Infektion.pdf
ÖNH (Thelander, Sjögren)
www.google.se/...&cad=rja
Psykiatri (Thelander, Sjögren)
www.docstoc.com/...stupor
Duggasammanfattningar på hus75 (KI)
hus75.se/duggasammanfattningar.html
Läkarstudent.se: Studiematerial
www.läkarstudent.se/studiematerial.html
www.lakare.tk
Medicinska PM (G Norrman & A Pikwer)
www.medicinskapm.se
Encyklomedica
encyklomedica.se
Hälsodepartementet (the33)


55. MEDIKALISERING
Medikalisering gör friska människor sjuka
ltarkiv.lakartidningen.se/.../pda25014.pdf
Gör mig hel! (F&F)
fof.se/tidning/2005/2/gor-mig-hel
Om medikalisering (Landström)
www.lakaremedgranser.org/...
Sjukförklara inte alla svåra känslor
www.svd.se/...3675123.svd56. MIKROBIOLOGI
Kort om mikroorganismer
Viktiga bakterier (Linder, Carlson)
Mikrobiologilänkar
Folkhälsomyndigheten: Ämnesområden
Kompendium i bakteriologi (KI)
pingpong.ki.se/.../Bakt_V07.pdf
Referensmetodik för klinisk mikrobiologi
www.mikrobiologi.net/...id=12
Maskdiagnostik/symtom/behandling (Alestig)
www.janssen-cilag.com/...mask.pdf
Parasitkompendium (Claesson)
www.sahlgrenska.se/...kompendium.pdf


57. NEFROLOGI & UROLOGI & ANDROLOGI
Nefrologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=13
Urologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=20
Urinvägarnas sjukdomar (PM)
Njurskolan (Weiss, Friberg, Spaak)
Den starke mannens svaga punkter
gul.gu.se/...fileId=22589894
Urologikompendium (Lodding, Peeker)
Andrologi (Fredricsson, Pousette)
www.andrologi.se/...andrologi-1959421
Tema kronisk njursjukdom (LT 2013)
Tema andrologi (LT 2009)
ltarkiv.lakartidningen.se/...andrologi
Riktlinjer (Njurmedicinsk förening)
www.njur.se/behandlingsriktlinjer.html
Urologikompendium (MAS)
xa.yimg.com/...030831.pdf
Kompendium i akut urologi (KUS)
pingpong.ki.se/...kompendium.pdf
Förkunskapskompendium i urologi (GU)
Praktisk urologisk kirurgi för ssk
Akut njursvikt (Karolinska)
Beräkna och beakta njurfunktionen
Beräkna kreatininclearance
Nätverk inom blås- & tarmfunktionsstörning


58. NEUROLOGI
Neurologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=14
Neurologiska sjukdomar (PM)
Neurologiska symtom (Jan Fagius)
Neurokirurgikompendium (LiU)
Neurologikompendium (Lund)
Människans nervsystem: uppslagsverk
cns.sahlgrenska.gu.se/goude/nsd/?node=14
NIHSS-broschyr
NIH strokeskala (NIHSS)
Läkemedelsbeh vid epilepsi (Jacobsson)
Neuromuskulära vårdprogram
CNS - Visual Perspectives (KI)
Status - nervsystemet (KI)
pingpong.ki.se/...20okt%202011.pdf
Neurologstatus (Samuelsson, KI)
Rutin-nervstatus (Liedholm,Malm,Lindgren)
Neurologstatus
studentportalen.uu.se/...Id=40606
Kommentarer till rutinnervstatus
www.med.lu.se/...status-kommentarer.pdf
Nervsystemet (Kärfve, Grönlund; Lund)
Neurologi för sjuksköterskor (Nordanstig)
www.student.kau.se/...neurologi.pdf
Kranialnerver I-XII (Lund)
www.skane.se/...nerver090723.pdf
Konfusion/förvirring (Andersson)
www.liv.se/...2010.pdf
Svenskt Demenscentrum
www.demenscentrum.se/...demens
Huvudvärk, stroke, epilepsi (von Euler)
pingpong.ki.se/.../140506.pdf
59. NUTRITION
Nutritionsboken (P Engström)
www.lg.se/.../Nutritionsboken.pdf
Nutritionspärm (Region Skåne)
Lathund över kosttyper på sjukhus
Referensgrupper (Dietisternas Riksförbund)
Nutrition, enteral (Vårdhandboken)
Nutrition, parenteral (Vårdhandboken)
Matkalkyl.se - Personliga kostberäknigar
Livsmedelsdatabasen
www7.slv.se/SokLivsmedelsGrupper.aspx
Kostråd (Livsmedelsverket)
www.slv.se/.../Mat-och-naring/Kostrad
Matwebben (Hälsofrämjande sjukvård)
Litteratur inom klinisk nutrition
dl.dropbox.com/.../Litteratur.html
Palliativ vård - nutrition
www.internetmedicin.se/...page=3157
Nutrition vid bukkirurgi
www.internetmedicin.se/...page=499
Parenteral nutrition hos barn&ungdomar
www.internetmedicin.se/...page=2317
Näring för god vård och omsorg
www.socialstyrelsen.se/.../2011-9-2.pdf
Dietister inom onkologi
www.dio-nutrition.se
Fråga dietisten
60. ONKOLOGI
Onkologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=27
Vårdprogram (Onkologiskt centrum, KI)
www.cancercentrum.se/.../VP_register
Vårdprogram (Svensk kirurgisk förening)
www.beta.svenskkirurgi.se/...vardprogram
Onkologiska behandlignsprinciper (Skåne)
Cytostatikamanual (Skåne)
Strålbehandling vid cancer (SBU)
Bröstets sjukdomar (Wärnberg, Hessman)
endokrin.rappapa.se/...brost_t7.pdf
Att möta cancerpatienter (Stolt)
www.cancercentrum.se/...Patienter.pdf
Svåra besked (Lökk)
Lämna svåra besked, lathund (Carlander)
Svåra besked - existentiella samtal
Att få ett cancerbesked (1177)
Efter cancerbeskedet (Cancerfonden)
61. ORTOPEDI

Ortopedi (Internetmedicin)
Ortopedi/frakturer (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=43
Rörelseorganens sjukdomar (PM)
Ortopedikompendium (Lund)
Allmän frakturlära (Lund)
Ortopedi, introduktion (Hylin, Kernell)
Ortopedstatus
Ortopedisk undersökning (Lund)
Ortopedisk undersökningsteknik (KI)
Ortopedisk manuell terapi (KI)
Tema ortopediska operationer (LT 2007)
ltarkiv.lakartidningen.se/...operationer
Ortho Center: Behandlingsinformation
ABC om akuta knäskador
ABC om akut axelsmärta
Axelkirurgi (Rivero Siri)
www.impingement.se
Gipshandboken (JLL)
Ortopedi på akuten: fotskador
Ben Hur - ortopedisk terminologi
www.ortopedi.se/.../ben_hur.asp
Barnortopedi (Eva Pontén)
Barnortopedi & skolios (Heideken)
Barnfrakturer & luxationer i öppenvård

62. PATIENTINFORMATION
1177: Råd om vården dygnet runt
www.1177.se
Internetmedicin: Patientbroschyrer
www.internetmedicin.se/...typ=1
Pion: Kvalitetsgranskad patientinformation
www.pion.se
Patientföreningar och riksförbund
www.netdoktor.se/?_PageId=1273
Patientföreningar
www.hemmetsjournal.se/...foreningar
SoS: Ovanliga diagnoser: Föreningar
www.socialstyrelsen.se/.../foreningar
Funktionella symptom - en patientguide
www.funktionellasymptom.se


63. PATOLOGI & RÄTTSMEDICIN
Allmän patologi och organpatologi (Solunetti)
www.solunetti.fi/se/patologia/yleispatologia
Kompendium i rättsmedicin (KI)
pingpong.ki.se/...Rattsmedicin.pdf
Dödsfall utanför vårdinrättning
www.skane.se/...111209_tryck.pdf
Dödsorsaksintyg, dödsbevis (SoS)
www.socialstyrelsen.se/...uppgiftslamnare
64. PATOFYSIOLOGI
MEDINSIKT. (Erik Boberg)
www.medinsikt.se


65. PEDIATRIK (barnmedicin)
Pediatrik (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=18
Barnets sjukdomar (PM)
Barnklinikens PM (LiU)
Vårdprogram neonatologi
Neonatal HLR
Handouts pediatrik (Lund)
Rekommenderade läkemedel för barn
Lathudn farmaka barn (VG-region)
Lathund: Antibiotikadosering för barn
www.studentlitteratur.se/...dosering_barn.pdf
Barnmedicin.se
www.barnmedicin.se
Nätverk inom blås- & tarmfunktionsstörning
Normalvärden för barn (icd.nu)
Vitalparametrar för barn
Ref-intervall för barn för klin-kem-analyser
Rikshandboken barnhälsovård
www.rikshandboken-bhv.se
Allergi och astma hos barn
www.barnallergisektionen.se/...AAB.pdf
Barnallergisektionen (Barnläkarföreningen)
www.barnallergisektionen.se
Tema Barn och Föräldrar (Vårdguiden)
www.vardguiden.se/...och-foraldrar
Diabetes för barnläkare
www.betamed.se/barnlakare.htm
Typ 1 diabetes: insulinbehandling
www.betamed.se/pdf/ins-beh.pdf
Smärtbehandling (ALB)
www.karolinska.se/...2013.pdf
Sömnproblem hos barn&ungdom (Smedje)
www.akademiska.se/...smedje1.pdf
Sömnbesvär hos barn (Eckerberg)
www.eckerberg.se/be


66. PSYKIATRI
Psykiatri (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=19
Psykiska sjukdomar (PM)
AT-introhäfte för psykiatriplaceringen
Handouts i psykiatri (Lund)
Psykofarmakologi (Jacobsson, Umeå)
Schizofreni (Bodén)
Antipsykotiska läkemedel (Bodén)
Psykiatristöd (SLL)
www1.psykiatristod.se/Psykiatristod
ABC om akut psykos (LT)
Tema affektiva syndrom (LT)
Tema psykoterapi (LT 2006)
ltarkiv.lakartidningen.se/...psykoterapi
Tema livsstil of psykisk ohälsa (LT 2011)
Personlighetsstörningar (SÄS)
Affektiva mottagningen (SLL)
Suicidnära patienter (SPF)
Kunskapsguiden: Psykiatri (SoS)
www.kunskapsguiden.se/.../default.aspx
SPF kliniska riktlinjer
www.svenskpsykiatri.se/...riktlinjer.html
Funktionella neurologiska tillstånd (Lundin)
www.orebroll.se/...tillstand2012.pdf
Tidskriften Svensk psykiatri
Psykologilexikon (Natur & Kultur)
www.psykologiguiden.se/...lexikon
Lätt att lära psykologi (Aroseus)
lattattlara.com
Psykiatrisk terminologi (Rangne)
Ett litet BUP-kompendium (Rydelius)
pingpong.ki.se/...studenter.pdf
Kompendium i BUP (Gustafsson)
Lathund för läkemedel vid ADHD


67. RADIOLOGI (röntgen)
Röntgen/radiologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=30
Röntgen på Internet (Helsingborg)
www.rontgen.com
Skelettröntgen (Anita Lapidus)
pingpong.ki.se/...A4sning.pdf
Kortfattat kompendium i radiologi
Teknik, fysik & strålsäkerhet i rtg
gul.gu.se/...2010_%C3%85_.pdf
MR för ST-läkare (Värnarmo)
Nuklearmedicin-komendium (Gjertsson)
www.google.com/...n4OAH_vA
Riktlinjer för remittering till bilddiagnostik
Stråldoser (Skåne)
www.med.lu.se/...doser.pdf
Nuklearmedicin (Carlsson, Svensson)
www.sfnm.se/...SC_SES.pdf
Nuklearmed diagnostik (Sundell, Sundgren)
Strålsäkerhetsmyndigheten: Vård
www.stralsakerhetsmyndigheten.se/...
Riktlinjer (SFBM)
www.sfbfm.se/sidor/riktlinjer
Interventionell radiologi
www.rdk2001.se/...radiologi.pdf
Strålning inom medicinen (Hellborg)
www.analys.se/.../fakta30.pdf


68. REHABILITERINGSMEDICIN

Rehabilitering (Vårdguiden)
Infoteket om funktionshinder (Uppsala)
Koder för funktionstillstånd (ICF/ICF-CY)
Funktionshinder (Socialstyrelsen)
Tema "Spinalskador" (LT 2009)
Om mental trötthet (Göteborgs universitet)

69. REUMATOLOGI
Reumatologi (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=25
Rörelseorganens sjukdomar (PM)
Reumatologi i primärvård (Uppsala)
Reumatologikompendium
Svensk Reumatologisk Förening
www.svenskreumatologi.se
Diagnoser (Reumatikerförbundet)
reumatikerforbundet.org/.../diagnoser
Behandling med kortison
70. SEXOLOGI, SEXUELLT VÅLD
Dyspareuni (Praktisk medicin)
Erektil dysfunktion (Praktisk medicin)
Ejaculatio praecox (Praktisk medicin)
Ejaculatio retarda (Praktisk medicin)
Erektil dysfunktion (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=215
Prematur ejakulation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=2902
Transsexualism (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=3422
Den lilla boken om sex
www.karolinska.se/.../KS-1045030-1.pdf
Sexualundervisning (RFSU)
www.rfsu.se/.../Metod-och-handledning
Sex och hälsa (RFSL)
www.rfsl.se/halsa
Gynekologen som sexolog (L Väisälä)
www.fls.fi/...Vaisala.pdf
Sexualanamnes (J Ellis)
old.sfog.se/.../Joy%20Ellis.pdf
Tema "Mäns våld mot kvinnor" (LT 2008)
Våld och övergrepp (RFSU)
Sexuellt våld (NCK)
www.nck.uu.se/.../Sexuellt_vald
Publikationer (NCK)
www.nck.uu.se/Publikationer
Att ställa frågan om våld (Uppsala)


71. SMÄRTLINDRING
Smärta (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=26
Smärta (PM)
Smärta (Läkemedelsboken)
www.lakemedelsboken.se/...fm10.html
Neuropatisk smärta (Läkemedelsverket)
www.lakemedelsverket.se/...smarta
Smärtlindring i livets slutskede
www.lakemedelsverket.se/...slutskede1
Smärtbehandling (ALB)
www.karolinska.se/...2013.pdf
Smärtskattningsinstrument
www.vardhandboken.se/...instrument/
Konverteringsguide för opioider
icd.internetmedicin.se/...2012.pdf
Opioider (Hallberg)
www.akademiska.se/...2011-2.pdf


72. TRANSKULTURELL MEDICIN
Transkulturell medicin (Läkemedelsboken)
www.lakemedelsverket.se/...medicin.pdf
Transkulturell allmänmedicin (Löfvander)
socialmedicinsktidskrift.se/.../120/150
Interkulturell barnmedicin (Barnläkaren)
barnlakaren.se/Arkiv/2010/nr6_2010.pdf
Interkulturell kommunikation i sjukvård
www.sskkii.gu.se/...svensk_sjukvard.pdf
Transkulturell kunskap nödvändig
ltarkiv.lakartidningen.se/.../pda13027.pdf
Kulturell erfarenhet i psykiatrin
www.lakartidningen.se/...737.pdf
Transkulturell psykiatri allt viktigare
www.lakartidningen.se/...3392.pdf


73. TRANSPLANTATIONSMEDICIN
Organdonation (Akut internmedicin)
www.janusinfo.se/...procedurer_2012.pdf
Organdonation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=2180
Hjärndöd (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=1582
Njurtransplantation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=1513
Hjärttransplantation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=1919
Levertransplantation (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...page=2158
Organ- och vävnadsdonation
www.socialstyrelsen.se/...donation
Donationspärm (Södra regionvårdsnämnden)
www.skane.se/.../Donationsparm
Donationsmanual (OFO Mellansverige)
www.ofomellansverige.se/...meny.html
Transplantationscentrum (Sahlgrenska)
www.sahlgrenska.se/.../For-vardgivare
Transplantationsenheten (MAS, Malmö)
www.tpmas.com
Livet som gåva: Fakta
livetsomgava.nu...com/.../faktablad/


74. VACCINATIONER & RESEMEDICIN
Vaccination/resor (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=41
Vaccinationer (Folkhälsomyndigheten)
Vaccinationer (Rikshandboken BHV)
Barnvaccinationer (Janusinfo)
Det svenska vaccinationsprogrammet
Vaccinationsschema
Vaccinationer under graviditet (Infpreg)
Vaccinationer och reseprofylax (FASS.se)
www.fass.se/LIF/...articleID=18380
Barnvaccinationer (Temanummer, LT)
ltarkiv.lakartidningen.se/...vaccinationer
Vaccination av barn (SoS)
www.socialstyrelsen.se/.../2008-126-9
Reseråd och vaccinationer (1177)
www.1177.se/Tema/Vaccinationer
Reseinformation från Sveriges ambassader
www.regeringen.se/sb/d/2487
Förbered dig inför utlandsresan (UD)
www.regeringen.se/sb/d/6998
Maskdiagnostik/symtom/behandling (Alestig)
www.janssen-cilag.com/...mask.pdf
Parasitkompendium (Claesson)
www.sahlgrenska.se/...kompendium.pdf
Vaccinationsguiden (Resemedicin.com)
www.resemedicin.com/..%C3%A5l.aspx
Vaccinationsguiden
Vaccinationsguide (Medical Link)
Finns det någon läkare ombord? (LT)
www.lakartidningen.se/...Id=9731
Dykermedicin (Hans Örnhagen)
75. VENEROLOGI (STD/STI)
STI-kompendium för läkarstuderande
STI-pärmen (Dalarna)
Hud/venereologi (Internetmedicin)
Sex och samlevnad (Viss)
Könssjukdomar (PM)
Sexuellt överförbara infektioner (STI)
www.mikrobiologi.net/...id=22
Sesampärmen (SLL)
www.sexosam.info/.../sesamparmen
HIV-prevention och sexuell hälsa (FHM)
folkhalsomyndigheten.se/...halsa
Sexualitet och reproduktiv hälsa (FHM)
folkhalsomyndigheten.se/...halsa
Tema sexuellt överförda infektioner (LT)
ltarkiv.lakartidningen.se/...infektioner


76. VÅRDPROGRAM & RIKTLINJER
Janusinfo (Stockholms läns landsting)
Vårdprogram i Sverige - ViS
www.vardverktyget.se/vis
Nationella riktlinjer (Socialstyrelsen)
www.socialstyrelsen.se/...riktlinjer
Lm-behandlingar (Läkemedelsverket)
www.lakemedelsverket.se/...tioner
Viss (Stockholms läns landsting)
www.viss.nu/Handlaggning
SBU-rapporter
www.sbu.se/...=SV%2cSV%2cSV
Läkemedelsboken
www.lakemedelsboken.se
Vårdprogram i onkologi (ROC)
77. ÖGON (oftalmologi)
Ögonsjukdomar i primärvåden (Lönwe)
Ögon (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=23
Ögonsjukdomar (PM)
Ögonbesvär, lathund (PM)
Ögonundersökningar (Rudolph Hahnenberger)
www.eye.se
Oftalmologisk undersökningsteknik
pingpong.ki.se/public/...item=3857767
Ögondroppar inom oftalmologin
Patientfall (Oftalmiatrik, Umeå Universitet)
www3.umu.se/.../Education.asp?id=1
State of the Art (Ögonläkarföreningen)
swedeye.org/sota/state-of-the-art
Synkrav för körkort (Bertil Lindblom)
swedeye.org/.../Synfaltsskrift_110831.pdf
Synkrav i yrkeslivet (Capio Medocular)
www.medocular.se/.../synkrav
Oftalmologi.se (Johan Krasse)
oftalmologi.se
Dokument om optik (LiU)
www.hu.liu.se/.../litteraturlista?l=sv
Oftalmologiska patientfall (LiU)
www.hu.liu.se/.../FallfrPJ2011-03-16.pdf


78. ÖNH (otorinolaryngologi)
ÖNH (Internetmedicin)
www.internetmedicin.se/...link=21
Öron-näs-halssjukdomar (PM)
ORL-utbildning (Malmö)
ÖNH-praktika
www3.umu.se/clin_sci/.../praktika.pdf
Undersökningstekniker Öron, näsa, hals
www3.umu.se/c.../undersokning.pdf
Yrselpraktika (Måns Magnusson)
www3.umu.se/clin_sci/.../Yrsel.pdf
Tema yrsel (Läkartidningen 2009)
ltarkiv.lakartidningen.se/...yrsel
Yrsel.com (Bergenius,Brantberg,Geisler)
Hörselboken - faktadel
www.horselboken.se/faktadel
Interaktiva fall om otiter (SBU)
Dysfagi - om sväljsvårigheter
upp
Emedicine: Emergency Medicine
emedicine.medscape.com/...medicine
HUB:
Tintinalli's Emergency Medicine
accessmedicine...liu.se/...bookid=348
HUB: Dx&Treatment: Emergency Med
accessmedicine...liu.se/...bookid=385
HUB: The Atlas of Emergency Medicine
accessmedicine...liu.se/...bookid=351
Trauma.org
www.trauma.org
Emergency Medicine Clerkship Primer
www.ucdenver.edu/...Primer.pdf
Primary trauma care in remote locations
www.primarytraumacare.org/...centre
Common simple emergencies
www.ncemi.org/cse/contents.htm
Critical care compendium (LITFL)
lifeinthefastlane.com/.../ccc
CRM (Crisis Resource Management)
lifeinthefastlane.com/...crm
Emergency Trauma Care: ATLS
Management of the Trauma Patient


 upp

The Merck Manual Online
www.merckmanuals.com/.../index.html
Emedicine - Medical Reference
emedicine.medscape.com
Family Practice Notebook
www.fpnotebook.com
NICE Pathways
pathways.nice.org.uk
HUB: Principles & Practice of Hospital Med
HUB: Harrison's Online
accessmedicine...liu.se/...bookid=331
HUB: Current Med Diagnosis & Treatment
accessmedicine...liu.se/...bookid=330
HUB: Kumar and Clark's Clin Med
HUB: Davidson's Principles&Practice of Med
HUB: Clinical Evidence systematic reviews
HUB: Curr Dx & Treatment in Family Med
HUB: Color Atlas of Family Med
accessmedicine...liu.se/...685
Top 10 differential dx in family medicine
www.ncbi.nlm.nih.gov/...medicine
 upp

HUB: Gray's Anatomy for Students
HUB: The Big Picture - Gross Anatomy
accessmedicine...liu.se/...bookid=381
HUB: AnatomyTv (Primal Pictures)
HUB: Thieme Anatomy Books
ebooks.thieme...liu.se/.../76
Basic Human Anatomy (Dartmouth)
Emedicine: Anatomy Articles
emedicine.medscape.com/public/anatomy
Gray's Anatomy of the Human Body
www.bartleby.com/107
Instant Anatomy
www.instantanatomy.net
Anatomy Atlases
www.anatomyatlases.org
Eskeletons: Human
www.eskeletons.org/.../cranium.html
LUMEN Learn'em
www.stritch.luc.edu/.../learnit2.htm
A colour atlas of the human brain
Muscle Atlas of the Extremities
www.rad.washington.edu/.../muscle-atlas
Muscle anatomy (Ask the trainer)
Muscle origin,insertion,action,innervation
M-W Visual Dictionary: Anatomy
visual.merriam-webster.com/...php
The Anatomy Lesson
www.wesnorman.com
Educational Virtual Anatomy
evaprogram.com
Zygote Body
AnatomicalTerms.info


upp
Emedicine: Critical Care
hemedicine.medscape.com/critical_care
Emedicine: Perioperative Care
emedicine.medscape.com/...operative_care
Anesthesia UK
The Virtual Anesthesia Textbook
Basic Guide to Anesthesia
ifna-int.org/...view.77
Regional anesthesia lectures (IFNA-INT)
Acid Base Physiology (K Brandis)
Fluid Physiology (K Brandis)
HUB: Clin Anesthesiology (Morgan, Mikhail)
accessmedicine...liu.se/...bookid=564
HUB: Principles of Critical Care
accessmedicine...liu.se/...bookid=361
Medical Student's Anesthesia Pocketbook
Anesthesia for medical students (UCL)
www.ucl.ac.uk/.../students


upp
Merck Manual: Antibacterial Drugs
www.merckmanuals.com/...drugs.html
Emedicine: Antimicrobials
reference.medscape.com/...antimicrobials
HUB:
Chemotherapeutic drugs
HUB: Fundamentals of antibiotics
HUB: Bacterial infections (Harrison's)
accessmedicine...liu.se/...40726881
HUB: Bacterial infections (Curr Med Dx&Rx)
accessmedicine...liu.se/...44291036


upp
HUB: Occup & Environm Medicine
oem.bmj.com.e.bibl.liu.se
HUB:
Occupational Health (CRCnetBASE)
www.crcnetbase...bibl.liu.se/...40001850


upp
Easy Auscultation
www.easyauscultation.com
Respiratory Sounds (DW Cugell)
www.meddean.luc.edu/...july11.swf
Cardiology Site Auscultation
www.cardiologysite.com/html/menu.html
The Auscultation Assistant
www.wilkes.med.ucla.edu/inex.htm
Heart Sounds & Murmurs (U Washington)
depts.washington.edu/.../demo.html
Heart Sounds & Murmurs (MacWalter)
www.dundee.ac.uk/.../hsmur.html
Basic Lung Sound (Stethographics)
Sample Lung Sounds (UCSD)
Merck Manual: Audio
www.merckmanuals.com/.../audio.html
Heart & Lung Sound (Littmann)
solutions.3m.com/.../heart-lung-sounds
Blaufuss - Heart Sounds
www.blaufuss.net
HUB: Fundamentals of Lung Auscultation
www.nejm...liu.se/...1302901upp

Merck Manual: Drug use & dependence
www.merckmanuals.com/...dependence.html
Merck Manual: Tobacco use
www.merckmanuals.com/.../tobacco.html
Emedicine: Addiction
emedicine.medscape.com/...addiction
Alcohol-use Disorders (NICE)
Drug Misuse - Psychosocial Interventions
Treating Tobacco Use and Dependence 2008
HUB: Drugs of abuse (Basic&clin pharmacol)
accessmedicine...liu.se/...45764254
HUB: Substance related disorders (Psych)
HUB: Substance abuse (Family med)
accessmedicine...liu.se/...45361314
HUB: Alcohol & alcoholism
HUB: Opioid drug abuse
HUB: Cocaine & other common drugs
HUB: Nicotine addiction
HUB: Addiction Medicine (Johnson)
link.springer.com...liu.se/.../1


upp
Molecular Biology of the Cell (Alberts)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054
Molecular Cell Biology (Lodish)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21475
The Cell - A Molecular Approach (Cooper)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9839
Biochemistry (Stryer)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21154
HUB: Encyclopedia of Molecular Cell Biology
onlinelibrary.wiley.com...liu.se/.../topics
HUB:
Harper's Illustrated Biochemistry
HUB: The Big Picture: Med Biochemistry
How to read a paper (Greenhalgh, BMJ)
www.bmj.com/.../how-read-paper
The IMRAD Format (Nair & Nair)
What is...? Series
Centre for Evidence-Based Medicine
www.cebm.net
The NNT - Quick Summaries of EBM
www.thennt.com
HUB: The Cochrane Library
HUB: Understanding Clinical Research
HUB: Medical Epidemiology
accessmedicine...liu.se/...337
Checklist for evaluating qualitative research
wps.prenhall.com/.../chap07b.pdf
Evaluation of qualitative research
www.fctl.ucf.edu/...research.pdf
Evaluating qualitative research
www.stes-apes.med.ulg.ac.be/...8082.pdf
upp
Developmental Biology (Gilbert)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9983
Online course in embryology
www.embryology.ch/indexen.html
Embryo Images Online
syllabus.med.unc.edu/...images
Human Embryology Animations
HUB: The developing human
www.elsevier-etextbooks...liu.se/...human


upp
Merck Manual: Endocrine disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Endocrinology
emedicine.medscape.com/endocrinology
Pathophysiology of the Endocrine system
Endotext
www.endotext.org
Clinical guidelines (The Endocrine Society)
www.endo-society.org/...Guidelines.cfm
Endocrinology (Nussey, Whitehead)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22
HUB:
Basic & Clinical Endocrinology
HUB: Endocrine Physiology
accessmedicine...liu.se/...bookid=507
Diapedia, The Living Textbook of Diabetes
www.diapedia.org
Thyroid Disease Manager
www.thyroidmanager.org


upp
Merck Manual: Clinical Pharmacology
www.merckmanuals.com/...pharmacology.html
Merck Manual: Poisoning
www.merckmanuals.com/...poisoning.html
Emedicine: Toxicology
emedicine.medscape.com/...#toxicology
HUB:
Rang & Dale's Pharmacology
lt.ltag.bibl.liu.se/...7th-edition
HUB: Basic & Clinical Pharmacology
HUB: Pharmacological Basis of Therapeutics
CV Pharmacology (Klabunde)
Healthy Living (Bandolier)
CVD Prevention (ESC Guidelines)
www.escardio.org/.../cvd-prevention.aspx
HeartScore (ESC)
HUB: Encyclopedia of Public Health
link.springer...bibl.liu.se/...page/1
HUB: Low-Cost Approaches to Health
HUB: International Public Health Policy
link.springer...bibl.liu.se/...page/1
HUB: Great Health Care
HUB: Health Communication
link.springer...bibl.liu.se/...page/1


upp
HUB: Medical Physiology (Boron, Boulpaep)
www.elsevier...liu.se/...edition
HUB: Guyton&Hall Textbook of Physiology
www.elsevier...liu.se/...physiology
HUB: Ganong's Review of Med Physiology
accessmedicine...liu.se/...bookid=393
HUB: Comprehensive Physiology
CV Physiology (Klabunde)
upp
Basics of QI in health care
download...elsevierhealth.com/...944.pdf
Quality & service improvement tools (NHS)
www.institute.nhs.uk/...5015.html
A guide to using data for health care QI
www.health.vic.gov.au/...data.pdf
HUB: Quality Improvement & Safety
www.accessmedicine...bibl.liu.se/...865
upp
The Anatomy Zone
Anatomy for emergency medicine (A Neill)
UW School of Medicine Video Library
Neurology (UCD Medicine)
Learners TV: Free Medical Lectures
NIH VideoCasting
D.J. Hennager's videos on Youtube
Histology videos (William Krause)
Professor Fink's Videos
Online Global Med School Pathology Course
Doctor Najeeb Lectures
www.youtube.com/...DoctorNajeeb
SEMEP: Induction (Emergency medicine)
HQMedEd (Hennepin County)
Handwritten Tutorials
www.youtube.com/...harpinmartin
Khan Academy: Healthcare & medicine
 

upp


upp
Emedicine: Gastroenterology
emedicine.medscape.com/gastroenterology
Merck Manual: Gastrointestinal Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Merck Manual: Hepatic & Biliary Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Pathophysiology of the Digestive System
Hepatology 2013 - A Clinical Textbook
www.hepatologytextbook.com
The Gastrointestinal Circulation (Kvietys)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK53092
The Atlas of Gastrointestinal Endoscopy
www.endoatlas.com/atlas_1.html
HUB: Gastrointestinal Physiology (Barrett)
accessmedicine...liu.se/...bookid=691
HUB: Dx & Treatment: Gastroenterology
accessmedicine...liu.se/...bookid=390
upp
Merck Manual: Principles of Med Genetics
www.merckmanuals.com/...genetics.html
Emedicine: Genomic Medicine
emedicine.medscape.com/genomics
Human Pedigree Analysis (Griffiths)
HUB: Genetics in Medicine
HUB: Color Atlas of Genetics
ebooks.thieme...bibl.liu.se/...genetics
Genetics Home Reference (NLM)
Genetics Education (NHS)
www.geneticseducation.nhs.uk
Portal for rare diseases and orphan drugs
Rare Disease Search Engine
raredisease.org
Introduction to Genetic Analysis (Griffiths)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21766
Human Molecular Genetics (Strachan)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7580
Modern Genetic Analysis (Griffiths)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21248
Genomes (Brown)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21128
Comparative Genomics (Bergman)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1732


upp
The Healtf of LGBT People (NIH)
Gender and Health Collaborative Curriculum
genderandhealth.ca/en/modules
Gender and Medicine (Monash University)
www.med.monash.edu.au/gendermed
HUB: Women's Health (Harrison's)
accessmedicine...liu.se/...40726706
HUB: LGBT Patients (Behavioral Medicine)
accessmedicine...liu.se/...39732011
HUB: Caring for LGBT Patients
accessmedicine...liu.se/...40349458
HUB: Unique Needs of LGBT Older Adults
accessmedicine...liu.se/...53375698
HUB: Gender And Sex Across the Life Span
accessmedicine...liu.se/...41587656
HUB: The Health of Sexual Minorities


upp
Geriatrics (Merck Manual)
www.merckmanuals.com/...geriatrics.html
Square of Palliative Care (IPCRC)
www.ipcrc.net/clinical-resources.php
Palliative Care (EAPC)
www.eapcnet.eu/.../Clinicalcare.aspx
HUB:
Hazzards's Geriatric Medicine
accessmedicine...liu.se/...bookid=371
HUB: Essentials of Clinical Geriatrics
accessmedicine...liu.se/...bookid=678
HUB: Geriatrics (Curr Dx &Tx)
accessmedicine...liu.se/...bookid=953
HUB: Hospice & Palliative Medicine
accessmedicine...liu.se/...40349459
HUB: Palliative Care, Hospice, Dying
accessmedicine...liu.se/...39732037

upp

HUB: Understanding Global Health
Global Medicine Network
www.globalmedicine.org
World Health Organization WHO
www.who.int/en
Hospital care for children
whqlibdoc.who.int/...700.pdf
Global burden of disease 2010 (Lancet)
www.thelancet.com/...disease
Médecins Sans Frontières
www.msf.org
MSF reference books
refbooks.msf.org/...Menu_en.htm
Primary trauma care in remote locations
www.primarytraumacare.org/...centre
Anesthesia for developing countries
ifna-int.org/...view.77upp
Merck Manual: Gynecology & Obstetrics
www.merckmanuals.com/...obstetrics.html
Emedicine: Obstetrics & Gynecology
emedicine.medscape.com/...gynecology
Military OB-GYN Textbook (Hughey)
Global Library of Women's Medicine
www.glowm.com
HUB:
Clin Gyn Endocrinology & Infertility
HUB: Current Dx & Treatment: ob/gyn
accessmedicine...liu.se/...bookid=498
HUB: Williams Gynecology
accessmedicine...liu.se/...bookid=399
HUB: Williams Obstetrics
accessmedicine...liu.se/...bookid=350
Perinatology.com
www.perinatology.com
upp
Emedicine: Plastic Surgery
Hand surgery (Berger, Weiss)
Practical Plastic Surgery for Nonsurgeons
Grabb & Smith's Plastic Surgery
Surgical knot tying manual (Covidien)

 Merck Manual: Hematology & Oncology
www.merckmanuals.com/...oncology.html
Emedicine: Hematology
emedicine.medscape.com/hematology
Basic physiopathology of gen hematology
Atlas of Hematology (Nagoya University)
pathy.med.nagoya-u.ac.jp/.../atlas.html
HUB:
Williams Hematology
accessmedicine...liu.se/...bookid=358
HUB: Lichtman's Atlas of Hematology

HUB: Basic Histology (Junquiera)
HUB: Histology & Cell Biology
accessmedicine...liu.se/...bookid=563
The Virtual Slidebox
www.path.uiowa.edu/virtualslidebox
Blue Histology
www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140
Virtual slide list for histology course (UMich)
The Human Protein Atlas: dictionary
Histology Website Resources
histologyatlas.wisc.edu
Histology handouts (William Krause)
mospace.umsystem.edu/...title
IHC Staining Methods (Dako)

upp
ERC Guidelines 2010, sections
resuscitation...inmotion.com/...center
ERC English guidelines 2010
www.erc.edu/index.php/.../209/1


upp
Emedicine: Dermatology
emedicine.medscape.com/dermatology
Merck Manual: Dermatologic Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
HUB: Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis
accessmedicine...liu.se/...bookid=682
HUB: Fitzpatrick's Dermatology in Gen Med
accessmedicine...liu.se/...bookid=392
HUB: Dermatology - an illustrated text
DermNet NZ
www.dermnetnz.org/sitemap.html
DermAtlas: Dermatology Image Atlas
dermatlas.med.jhmi.edu/derm
DermIS - Dermatology Information System
www.dermis.net/.../search.htm
Dermoscopy tutorial
www.dermoscopy.org/.../default.asp
Pediatric exanthems (Sarah Stein)
upp
What is Health Economics?
www.medicine.ox.ac.uk/...econ.pdf
Econ Analyses in Clinical Decision Making
HUB: Understanding Health Policy
HUB: Economics of Clinical Care
accessmedicine...liu.se/...click=2
HUB: The Economics of Hospital Care
accessmedicine...liu.se/...click=2


upp
What is Health? (Michael Bury)
HUB: Foundations of Health Psychology
HUB: The Psychology of Health
HUB: Health Psychology
HUB: Psychology for Health Professionals
HUB: Behavioral Medicine


upp
Merck Manual: Excercise & Sports Injury
www.merckmanuals.com/...alt=sh
Emedicine: Sports Medicine
emedicine.medscape.com/...medicine
Sports Medicine Handouts (WVU)
HUB: Sports Medicine (Orthopedics)
HUB: Sports Medicine (Surgery)
HUB: Musculoskeletal, Sports & Occup Med
site.ebrary.com...liu.se/...ID=10440675
HUB: Evidence Based Sports Medicine
site.ebrary.com...liu.se/...ID=10236582
HUB: Orthopedic Sports Medicine
www.springerlink...liu.se/...&page=1
HUB: Sports Injuries


upp
Merck Manual: Immunology; Allergy
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Allergy & Immunology
emedicine.medscape.com/...immunology
Immunobiology (Janeway)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10757
Immunology and Evolution of Inf Disease
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2394
HUB: Medical Microbiology & Immunology
HUB: Cellular & Molecular Immunology 


upp

Emedicine: Infectious diseases
emedicine.medscape.com/...diseases
Merck Manual: Infectious Diseases
www.merckmanuals.com/...diseases.html
Centers for Disease Control and Prevention

www.cdc.gov/DiseasesConditions
CDC Parasitology Diagnostic Web Site
WHO: Health topics
www.who.int/topics/en
upp

HUB: Multimedia (Access Medicine)
HUB: Videos in Clinical Medicine (NEJM)
www.nejm.org.e.bibl.liu.se/...videos
Clinical Skills Online
www.youtube.com/sgulcso
Undergraduate Medical Education
www.youtube.com/user/CMFTUGME
Oxford Medical Videos
Clinical examination (LITFL)
Clinical examinatioins (Uni Leceister)
Macleods's Clinical Examination
eoSurgical Surgical Skills videos


upp

Merck Manual: Cardiovascular Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Cardiology
emedicine.medscape.com/cardiology
ESC Clinical Practice Guidelines
www.escardio.org/.../GuidelinesList.aspx
American College of Chest Physicians
Cardiology Explained (Ashley, Niebauer)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK2204
Regulation of Cardiac Contractility (Solaro)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK54078/
Learn The Heart
The Heart Surgery Forum Learning Center
www.hsforum.com/learningctr
ECGpedia
en.ecgpedia.org
Micro EKG
www.madsci.com/manu/indexekg.htm
QT Drug Lists
crediblemeds.org/...qtdrugs
HUB: Hurst's The Heart
accessmedicine...liu.se/...bookid=376
HUB: Cardiovascular Physiology (Mohrman)
accessmedicine...liu.se/...843
HUB: Current Dx & Treatment - Cardiology
Surgical Treatment (Holzheimer, Mannick)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6880
HUB:
Schwartz's Principles of Surgery
accessmedicine...liu.se/...352
HUB: Diagnosis & Treatment: Surgery
accessmedicine...liu.se/...343
Videos of surgical procedures
www.nlm.nih.gov/.../surgeryvideos.html
Atlas of Pelvic Surgery
http://www.atlasofpelvicsurgery.com/
www.surgicalnotes.co.uk
www.surgicalnotes.co.uk
upp
Emedicine: Clinical Procedures
emedicine.medscape.com/...procedures
upp
A Practical Guide to Clinical Medicine
meded.ucsd.edu/clinicalmed
A Physician's Guide to the Physical Exam
AFMC Clinical Skills Document
Objective Structured Clinical Examination
www.osceskills.com
Stanford Medicine 25
stanfordmedicine25.stanford.edu/the25
Clinical Methods 3rd edition
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK201
Review of clinical signs (Hospital Physician)
Musculosketal system clinical examination
Practical Diagnosis Skills (UW)
Practical Clinical Skills
Clinical examination (LITFL)
Internal Propaedeutic Workbook
HUB: DeGowin's Diagnostic Examination


upp
Developing communication skills (Nystrup)
www.ncbi.nlm.nih.gov/.../PMC3074725
Clinical Communication Skills Videos
www.mdanderson.org/...videos
Patient-Doctor Communication
www.med.umich.edu/...Doctor_Comm.pdf
HUB: Smith's Patient-Centered Interviewing
HUB: Medical Interview (Beh Medicine)
HUB: Patient History - Evidence-Based Appr
HUB: The Psychiatric Interview 


upp
Merck Manual: Complementary medicine
www.merckmanuals.com/...medicine.html
Complementary & Alternative Med in the US
www.nap.edu/...isbn=0309092701
HUB:
Complementary medicine (Harrison's)
HUB: CAM (Family Medicine)
HUB: CAM (Behavioral Medicine)
accessmedicine...liu.se/...39732030
Alternative Medicine and Rehabilitation
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK11183
National Center for CAM
nccam.nih.gov/health
CAM (MedlinePlus)
www.nlm.nih.gov/...alternativemedicine.html
Herbs and Supplements (MedlinePlus)
www.nlm.nih.gov/.../herb_All.html
Dietary Supplements (MedlinePlus)
www.nlm.nih.gov/...dietarysupplements.html
The Cochrane Library
www.thecochranelibrary.com


upp
Emedicine: Laboratory Medicine
Lab Tests Online
www.labtestsonline.org
ARUP Consult
Merck Manual: Normal Laboratory Values
www.merckmanuals.com/...Values
MDCalc
www.mdcalc.com
Charlie's Clinical Calculators
www.medcalc.com
HUB: Clinician's Pocket Reference
accessmedicine...liu.se/...ID=365
HUB: Pocket guide to diagnostic tests
accessmedicine...liu.se/...id=503


upp
Medical dictionary
www.medilexicon.com/medicaldictionary.php
Medical Latin Phrases and Terms
www.inrebus.com/medicallatin.php
Bandolier EBM glossary
Encyclo - Online Encyclopedia
HUB: Dorland's Illustrated Med Dictionary
HUB: Oxford Reference Online
HUB: Encyclopedia Britannica
www.britannica.com.e.bibl.liu.se


upp


upp
Merck Manual: Pulmonary Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Pulmonology
emedicine.medscape.com/pulmonology
Guidelines (ERS e-Learning)
GINA: Documents & Resources
GOLD: Documents & Resources
www.goldcopd.org/...resources.html
American College of Chest Physicians
An approach to interpreting spirometry
www.aafp.org/.../p1107.pdf
Spirometry
www.canahome.org/files/spirometry.pdf
Become an expert in spirometry
HUB: Pulmonary Physiology (Levitzky)
accessmedicine...liu.se/...bookid=575
HUB: Dx & Tx in Pulmonary Medicine
The Asthma Center
Pneumotox on line


upp

HUB: Drug Mongraphs
accessmedicine...liu.se/drugs.aspx
Emedicine: Drugs, OTCs & Herbals
reference.medscape.com/drugs
Drug Information Portal (U.S. NLM)
druginfo.nlm.nih.gov
Generic drug name stems showing activity
European Medicines Agency
www.ema.europa.eu
U.S. Food and Drug Administration
www.fda.gov


 
 upp

 

 
 


  
 

 
 upp

History of Medicine (NLM, NIH)
History of Medicine (History Learning Site)
Brought to Life (Science Museum, London)
Medicine in the Americas - Historical Works
An Incredibly Brief History of Medicine
200 Years of Medicine (NEJM)
The History of Clin Diagnostic Laboratory
A History of Med in Ancient Greece & Rome
Changing the Face of Medicine (NLM)
Wellcome Library on Youtube
HUB: Medicine in Non-Western Cultures
HUB: White Coat Tales
HUB: History of Psychiatry & Psychology


 


Medical ethics manual
www.wma.net/en/.../ethics_manual_en.pdf
Ethics Manual (ACP)
www.acponline.org/.../manual
HUB:
Clinical Ethics: A Practical Approachupp
Philosophy of Medicine (IEP)
www.iep.utm.edu/medicine
Medicine, philosophy & medical humanities
www.ncbi.nlm.nih.gov/...206.pdf
Medical humanities
www.mja.com.au/...comfort-always
Medical humanities articles
Introductory course in philosophy of med
mh.bmj.com/.../54.long
HUB: Med, Health Care & Philosophy
link.springer...liu.se/.../1
HUB: Analytic Philsophy of Medicine
link.springer...liu.se/.../1
upp
Merck Manual: Medicolegal issues
www.merckmanuals.com/...incapacity.html
Medico Legal Advice & Publications (UK)
www.medicalprotection.org/...publications


upp
Statistics at Square One (BMJ)
resources.bmj.com/...at-square-one
Epidemiology for the uninitiated (BMJ)
www.bmj.com/...uninitiated
Basic Epidemiology (WHO)
whqlibdoc.who.int/.../9241547073_eng.pdf
HUB:
Basic & Clinical Biostatistics
accessmedicine...liu.se/...356
HUB: Principles of Medical Statistics
www.crcnetbase...bibl.liu.se/...169
HUB: Understanding Clinical Research
HUB: Medical Epidemiology
HUB: Clinical Trial Methodology
www.crcnetbase...bibl.liu.se/...5
Statistics for Health, Life & Social sciences
www.zums.ac.ir/...sciences.pdf
Choosing the Correct Statistic
www.ats.ucla.edu/.../whatstat
upp
MedicalStudent.com
www.medicalstudent.com
Selected links (UCSD)
Medical Matrix
www.medmatrix.org/...showall=1
Essential Health Links (Satellife)
Health Sciences Online
hso.info
Medicine including dentistry (Intute)
intute.ac.uk/medicine
Yahoo Directory: Medicine
dir.yahoo.com/Health/Medicine
OpenMed - Global resources shared
openmed.co.uk
 upp

HUB: Access Medicine (McGraw-Hill)
accessmedicine...bibl.liu.se
HUB: E-Book Library (Thieme)
ebooks.thieme...bibl.liu.se/bookshelf
HUB: eBooks (Elsevier)
www.elsevier-etextbooks...liu.se/.../22
HUB: SpringerLink
www.springerlink...bibl.liu.se/...Books
HUB: Ebrary
site.ebrary...bibl.liu.se/...page=1
Bookshelf (NCBI)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books
Free Medical Books (FreeBooks4Doctors)
freebooks4doctors.com
iStudyMedicine.com (Mirjam Moussali)
istudymedicine.com


upp

Too much medicine (BMJ)
HUB: BMJ Theme issue on medicalisation
www.bmj...bibl.liu.se/.../7342.toc
PLoS Medicine Disease Mongering Collection
www.ploscollections.org/...v07.i02
HUB: Lancet issue: medicalisation articles
www.who.int/.../drugPromodhai.pdf
Public Info as a Marketing Tool (WHO)
apps.who.int/.../Js17531en
Medicalisation revisited (Aporia)
www.oa.uottawa.ca/.../devisch.pdf


upp
Medical Microbiology (Baron)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7627
All the Virology on the WWW
www.virology.net/garryfavwebindex.html
Human Herpesviruses (Arvin)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK47376
Retroviruses (Coffin)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK19376
HUB:
Sherris Medical Microbiology
accessmedicine...liu.se/...bookId=375
HUB: Medical Microbiology (J, M & A)
accessmedicine...liu.se/...bookid=504
HUB: Medical Microbiology (Murray)
HUB: Rev of Med Microbiology & Immunol
accessmedicine...liu.se/...bookid=400
HUB: Encyclopedia of Microbiology
www.sciencedirect...bibl.liu.se/...445
HUB: Encyclopedia of Virology
www.sciencedirect...bibl.liu.se/...104


upp
Emedicine: Nephrology
emedicine.medscape.com/nephrology
Emedicine: Urology
emedicine.medscape.com/urology
Merck Manual: Genitourinary Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Core Curriculum in Nephrology (AJKD)
European Association of Urology - guidelines
www.uroweb.org/.../online-guidelines
HUB: Vander's Renal Physiology
accessmedicine...liu.se/...bookid=505
HUB: Dx and Treatment: Nephrology
accessmedicine...liu.se/...bookId=372
HUB: Smith & Tanagho's General Urology
HUB: Andrology (Nieschlag, et al)
www.springerlink.com/...78354-1
Atlas of Diseases of the Kidney (Schrier)
Atlas of Renal Pathology (AJKD)
Kidney function calculators
www.mdrd.com
Microscopic analysis of the urine sediment
www.agora.crosemont.qc.ca/...eng.html
Urinalysis (WebPath)
library.med.utah.edu/.../URINE.html


upp
Merck Manual: Neurologic Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Neurology
emedicine.medscape.com/neurology

Atlas of Neuroanatomy & -physiology
Disorders of the Nervous System
www.dartmouth.edu/~dons
Neuroscience (Purves)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10799
Neuroscience Tutorial (W.U.S.M)
Neurology (UCD Medicine)
The Nervous System in Action (Mann)
Neuromuscular Disease Center (Washington)
Basic funtional neuroanatomy (Kiernan)
Beginner's Guide to Neuroanatomy (Gonski)
Neuroanatomy Tutorial (Weinberg, Krebs)
Neuroanatomy (Amrein)
Basic Neuroanatomy & -physiology (Hull)
Basic Neuroanatomy
Atlas of Neuroanatomy (NTU)
www.mc.ntu.edu.tw/...2008.pdf
HUB:
Adams & Victor's Neurology
accessmedicine...liu.se/...bookid=398
HUB: Clinical Neuroanatomy
HUB: Bare Essentials (Practical Neurology)
Neurologic Exam
library.med.utah.edu/...exam.html
The Whole Brain Atlas
www.med.harvard.edu/...home.htmlupp
Merck Manual: Nutritional Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Clinical nutrition guidelines (ESPEN)
www.espen.org/.../espen-guidelines
HUB: Encyclopaedia of Human Nutrition
www.sciencedirect...bibl.liu.se/...942
HUB:
Pocket Atlas of Nutrition
ebooks.thieme....bibl.liu.se/...nutrition
Nutrition Support for Adults
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK49269


upp
Emedicine: Oncology
emedicine.medscape.com/oncology
Emedicine: Cancer Guides
reference.medscape.com/...guides
Merck Manual: Hematology & oncology
www.merckmanuals.com/...oncology.html
Oncolex - Cancer Encyclopedia
Cancer Information (Macmillan)
ESMO Oncology Clinical Guidelines
The Human Protein Atlas: Cancer
National Cancer Institute: Cancer Topics
HUB: MD Anderson Manual of Med Oncology
HUB: Oncology & Hematology (Harrison's)
accessmedicine...liu.se/...#40726815
HUB: Oncology (CurrDx&Treat Surgery)
accessmedicine...liu.se/...id=39702832
Dynamics of Cancer (S A Frank)
www.ncbi.nlm.nih.gov/.../NBK1568
Comparative Oncology (Baba, Câtoi)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK9557
Cancer Diagnosis & Treatment guidelines
www.ncbi.nlm.nih.gov/...cancer[Title]


upp
Emedicine: orthopedic surgery
emedicine.medscape.com/orthopedic_surgery
Merck Manual: Musculoskeletal disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Resident Core Curriculum Lectures (OTA)
OrthopaedicsOne: Articles
Orthoinfo (AAOS)
Wheeless' Textbook of Orthopaedics
eORIF
Orthopaedic WebLinks
www.orthopaedicweblinks.com
HUB: Curr Dx & Tx in Orthopedics
HUB: Orthopedic Surgery (Schwartz's)
accessmedicine...liu.se/...id=40039785
HUB: Orthopedic Surgery (CurrDxTx)
HUB: Essential Orthopaedics & Trauma
HUB: Systematic Musculoskeletal Exams
accessmedicine...liu.se/...Id=384
Scientific Presentations (OrthoSurgery)
The shoulder exam (Davis)
www.acponline.org/...shoulder.pdf 


upp
MedlinePlus: Multiple Languages
www.nlm.nih.gov/medlineplus/languages
Patient.co.uk: Trusted Medical Information
www.patient.co.uk
Atlas of the Human Body (AMA)
www.ama-assn.org/...body.page?


upp
HUB: WebPath
chaplin2.bibl...liu.se/.../webpath.htm
HUB: Pathology: The Big Picture
HUB: Elsevier Pathology Books
HUB: Concise Pathology
HUB: Color Atlas of Pathology
ebooks.thieme....bibl.liu.se/...pathology
Outlines in Pathology (Sinard)
Cell injury, cell death & adaptation (Robbins)
The Virtual Slidebox
www.path.uiowa.edu/virtualslidebox
Emedicine: Pathology
emedicine.medscape.com/pathology
Pathology Outlines
Surgical Pathology Criteria (Stanford)
Immunohistochemical vade mecum (Bishop)
IHC World
HUB: Forensics (Tintinalli's Emergency Med)
accessmedicine...liu.se/...#6369215
HUB: Forensic Medicine (The Atlas of EM)
accessmedicine...liu.se/...#6006513


upp
HUB: Pathophysiology of Disease
HUB: Color Atlas of Pathophysiology
ebooks.thieme...bibl.liu.se/...16671
HUB: Mechanisms of Disease (NEJM)
www.nejm.org...bibl.liu.se/...mechanisms


upp
Merck Manual: Pediatrics
www.merckmanuals.com/...pediatrics.html
Emedicine: General Pediatrics
emedicine.medscape.com/...general
Cardiac & Critical Care Pediatrics
emedicine.medscape.com/...cardiac
Developmental & Behavioral Pediatrics
emedicine.medscape.com/...development
Genetic & Metabolic Pediatrics
emedicine.medscape.com/...genetics
Pediatric Surgery
emedicine.medscape.com/...surgery
Virtual Pediatric Hospital
Learn Pediatrics
Pediatric exanthems (Sarah Stein)
PediatricOrthopedic (Abdelgawad)
HUB: Current Dx & Treatment: Pediatrics
HUB: Illustrated Textbook of Paediatrics
www.elsevier-etextbooks...liu.se/...37584
upp
Emedicine: Psychiatry
emedicine.medscape.com/psychiatry
Merck Manual: Psychiatric Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
PsychCentral: Conditions
HUB: Psychiatry Online
psychiatryonline.org.e.bibl.liu.se
HUB: Current Dx & Treatment: Psychiatry
accessmedicine...liu.se/...bookId=336
Stockholm psychiatry lectures


upp

Emedicine: Radiology
HUB: Radiology (WebPath)
chaplin2...bibl.liu.se/.../radiol.htm
HUB: Basic Radiology
accessmedicine...liu.se/...bookId=360
HUB: Thieme E-Book Library - Radiology
ebooks.thieme...liu.se/.../80
Merck Manual: Radiologic Imaging
www.merckmanuals.com/...imaging.html
Radiology Assistant
Radiology Atlas (Medcyclopaedia)
ect.downstate.edu/courseware/rad-atlas
Radiopaedia
radiopaedia.org
Imaging Anatomy
Radiology Masterclass - Tutorials
radiologymasterclass.co.uk/...html
Lund Virtual School of Diagnostic Imaging
ICU Sonology Tutorials
www.criticalecho.com/...tutorials
upp
Emedicine: Physical Medicine & Rehab
Merck Manual: Rehabilitation
Spinal injury, autonomic dysreflexia
www.spinalis.se/...Itemid=139
ASIA Learning Center (ASIA)
www.asia-spinalinjury.org/...learning.php
HUB: Essential Physical Medicine & Rehab
Spinal Cord Medicine (Lin)
www.ncbi.nlm.nih.gov/.../NBK8850
Physical Medicine & Rehab Board Review
www.ncbi.nlm.nih.gov/.../NBK10277
Alternative Medicine & Rehab
www.ncbi.nlm.nih.gov/.../NBK11183


upp
Emedicine: Rheumatology
emedicine.medscape.com/rheumatology
Merck Manual: Connective tissue disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
HUB: Current Rheumatology Dx & Tx
accessmedicine...liu.se/...bookid=506
ACR Criteria for rheumatic diseases
www.rheumatology.org/...Diseases
Types of vasculitis (Johns Hopkins)
www.hopkinsvasculitis.org/...vasculitis


upp
Merck Manual: Sexual Behavior
www.merckmanuals.com/...behavior.html
Merck Manual: Female Sexual Function
www.merckmanuals.com/...dysfunction.html
Merck Manual: Male Sexual Function
www.merckmanuals.com/...function.html
Emedicine: Premature Ejaculation
emedicine.medscape.com/...overview
Emedicine: Delayed Ejaculation
emedicine.medscape.com/...overview
Emedicine: Female Orgasmic Disorder
emedicine.medscape.com/...overview
Emedicine: Gender Dysphoria
emedicine.medscape.com/...overview
Emedicine: Paraphilic Disorders
emedicine.medscape.com/...overview
Merck Manual: Rape Victim Examination
www.merckmanuals.com/...victim.html
Emedicine: Sexual Assault
emedicine.medscape.com/...overview
Magnus Hirschfeld Archive for Sexology
www2.hu-berlin.de/...page.html
HUB: Sexual Problems (Beh Medicine)
accessmedicine...liu.se/...id=39732028
HUB: Sexual Dysfunction (Psychiatry)
accessmedicine...liu.se/...id=39717897
HUB: Sexual Assault (Tintinalli's EM)
accessmedicine...liu.se/...id=40381786
HUB: Sexual Assault (Williams Gynecology)


upp
Merck Manual: Pain
www.merckmanuals.com/...pain.html
Emedicine: Pain assesment
Emedicine: Chronic Pain Syndrome
The Oxford Pain Internet Site
HUB: Pain (Behavioral Medicine)
accessmedicine...liu.se/...id=39732032
HUB: Acute Pain Management
accessmedicine...liu.se/...id=40381501
HUB: Palliative Care & Pain Management
accessmedicine...liu.se/...ID=40728217
HUB: Encyclopedia of Pain
www.springerlink...bibl.liu.se/...page=1


upp
HUB: Cultural Competence (Fam Medicine)
accessmedicine...liu.se/...#8158809
HUB: Cross-cultural communication
accessmedicine...liu.se/...id=39732009
EthnoMed
ethnomed.org
Culture Clues
depts.washington.edu/pfes/...clues.htm
A CRASH-course in cultural competence
www.ishib.org/.../ethn-16-2s3-29.pdf
Religious/cultural diversity & health care
www.uphs.upenn.edu/.../resed
upp
Merck Manual: Transplantation
www.merckmanuals.com/...transplantation...
Emedicine: Procedures - Transplantation
emedicine.medscape.com/...#transplant
Emedicine: Surgery - Transplantation
emedicine.medscape.com/transplantation
HUB: Transplant Patient (Tintinalli's)
accessmedicine...liu.se/...id=40381792
HUB: Transplant Patient (Critical Care)
accessmedicine...liu.se/...id=39866464
HUB: Transplantation (Schwatz's)
accessmedicine...liu.se/...id=40039752
HUB: Transplantation (Surgery)
accessmedicine...liu.se/...id=39702833
upp
Merck Manual: Immunization
Merck Manual: Medical Aspects of Travel
www.merckmanuals.com/...travel.html
Emedicine: Travel Medicine & Vaccination
International travel and health (WHO)
www.who.int/ith/en
Travelers' Health (CDC)
wwwnc.cdc.gov/travel
Vaccines (Plotkin, Orenstein)
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7291/
Cabin feber (BMJ)
www.bmj...liu.se/.../584
HUB: Immunization (Harrison's)
accessmedicine...liu.se/...40726864
HUB: Immunization (Pediatrics)
accessmedicine...liu.se/...40851677
upp
Merck Manual: STDs
www.merckmanuals.com/...diseases.html
Emedicine: Sexually Transmitted Diseases
emedicine.medscape.com/...#sex
HUB: Diagnosis and Treatment of STDs
accessmedicine...liu.se/...bookId=369
2010 STD Treatment Guidelines (CDC)
www.cdc.gov/std/treatment/2010
Sexually Transmitted Diseases (CDC)
www.cdc.gov/std
upp
HUB: Clinical Evidence
clinicalevidence...liu.se/x/index.html
HUB: Practice Guidelines in Primary Care
accessmedicine...liu.se/...bookid=502
upp
Merck Manual: Eye Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Ophthalmology
emedicine.medscape.com/ophthalmology
Ophthobook - Free ophthalmology textbook
www.ophthobook.com
Root Atlas - Educational Eye Videos
www.rootatlas.com
HUB: Vaughan&Asbury's Gen Ophthalmol
accessmedicine...liu.se/...bookid=387
Atlas of Ophthalmology
www.atlasophthalmology.com
Systemic disease and the eye
www.icoph.org/.../systemic.pdf
Handbook for learning ophthalmology
icoph.org/...english.pdf
 


upp

Merck Manual: Ear, Nose, Throat Disorders
www.merckmanuals.com/...disorders.html
Emedicine: Otolaryngology
emedicine.medscape.com/otolaryngology
HUB: Otolaryngology, head & neck surgery
accessmedicine...liu.se/...id=39702802
HUB: Ear, nose & throat (Curr Med Dx & Tx)
accessmedicine...liu.se/...id=44291010
The ENT history and examination
The neck
Primary Care Otolaryngology
Essentials of Otorhinolaryngology
Otolaryngology for Medical Students
ENT problems in general practice
Dr T Balasubramanian's otolaryngology