Home


Presentation poster


MSc. thesis presentation

Vendula Braunova summarizes studies on wind power and tourism worldwide, presents her own research and survey results for Gotland. In English.

 

Open discussion

Discussion with wind industry representatives, municipality ambassadors and tourist organizations both from the island and mainland. In Swedish.

 

Question time and coffee break included.


Presentation av magisteruppsats

Vendula Braunova sammanfattar världsomspännande studier om vindkraft och turism samt presenterar sin egen studie och resultat för Gotland. På engelska.

 

Öppen diskussion

Företrädare för vindkraftsindustrin och turistorganisationer både från ön och fastlandet medverkar i en panel. På svenska.

 


Frågestund och fikapaus ingår.