Skolekommission og skolenævn

Skolekommission:
Skolekommisionen var et udvalg med ansvar for en kommunes skolevæsen. Kommissionen havde sit virke i perioden 1814-1989. Indtil 1933 var kommissionen et styrings- og tilsynsorgan for et sogns skoler under ledelse af den lokale præst. Efter 1933 kunne lærerrepræsentanter deltage i kommissionsmøderne, og efter 1949 kunne forældrerepræsentanter også dette. I slutningen af 1980'erne bestod skolekommissionen af 5-15 medlemmer, der repræsenterede kommunens skolenævn, kommunalbestyrelsen, lærerne og eleverne.
Skolekommissionens opgaver bestod bl.a. i at have tilsyn med undervisningen, udarbejdelse af forslag til skole-, undervisnings- og ungdomsskoleplaner. Derudover havde kommisionen indstillingsret i forbindelse med ansættelse og afsked af ledere og lærere.

Skolenævn:
Skolenævnet var et organ, som i 1970-89 styrede folkeskolerne. Efter 1989 blev nævnet afløst af skolebestyrelserne. Skolenævnet skulle bl.a. godkende skolens fag- og timefordeling.