Trang chủ

Thông báo 
Các Bí thư chi bộ tải Biểu điểm 2015 tại Văn bản - Biểu mẫu và dựa vào đó để đăng ký chi bộ Trong sạch vững mạnh, đồng thời xây dựng Biểu điểm đánh giá cuối năm cho chi bộ.

Hoạt động chi bộ
Ngày 05/2/2015, chi bộ Hành chính tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ 8 nhiệm kỳ 2015-2017.
Đại hội đã bầu chi ủy gồm 03 đồng chí. Cụ thể:
1. Đ/c Nguyễn Công Thành - Bí thư
2. Đ/c Lý Văn Thương - P.Bí thư
3. Đ/c Quách Mỹ Quyên - Ủy viên 

Giới thiệu Chi bộ Hành  chính

Chi Bộ Hành chính là chi bộ đảng trực thuộc Đảng bộ trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở đơn vị. Lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính tổng hợp, hỗ trợ học tập cho sinh viên có hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, viên chức, hoàn thành nghĩa vụ của đơn vị đối với Nhà nước.

- Chi bộ Hành chính gồm có 12 đảng viên: 05 nam, 07 nữ; Trong đó: 01 đảng viên là P.Hiệu trưởng Trường, 05 đảng viên là trưởng, phó phòng, giám đốc; 07 đảng viên là giảng viên, cán bộ phòng.

- Trình độ chính trị: 01 cao cấp chính trị, 04 trung cấp chính trị.

- Trình độ học vấn: 05 thạc sĩ, 05 đại học, 01 cao đẳng, 01 trình độ khác.

* Danh sách các đảng viên trong chi bộ Hành chính:

1. Nguyễn Công Thành - Bí thư chi b  - P.Hiệu trưởng

2. Lý Văn Thương - P. Bí thư chi bộ - P.Trưởng phòng HC-TH.

3. Nguyễn Kế Vị - P. Bí thư Đảng ủy - Trưởng phòng TCCB

4. Diệp Anh Huy - CN UBKT - Trưởng phòng HC-TH

5. Lê Hòa Thuận - UV BCH - Giám đốc Trung tâm KLF

            6. Huỳnh Hữu Nhị - Đảng ủy viên - Giảng viên

7. Đỗ Thị Trang - Đảng viên - Thủ quỹ phòng KH-TC

8. Quách Mỹ Quyên - Ủy viên - Cán bộ phòng TCCB

9. Dương Thị Mai Khanh - Đảng viên - Cán bộ Trung tâm KLF

10. Lương Thanh Thúy - Đảng viên - Cán bộ Thư viện.

11. Nguyễn Thị Hồng Duyên - Đảng viên - P.Trưởng phòng TCCB

12. Nguyễn Thị Thúy Ân - Đảng viên - Cán bộ thư viện

13. Trương Thanh Tùng - Đảng viên - Tài xế.

14. Trịnh Trương Huy Thịnh - Đảng viên  - CB phòng HC-TH.

Thông tin-tuyên truyền