หน้าแรก
 
ครูฟี


นายฮานาฟี เหมตระกูวงศ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนศรีพฤฒา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
พลังงานนิวเคลียร์ คืออะไร  คลิกดูวีดีโอเลย ....

พลังงานนิวเคลียร์


Comments