Religion A HR3‎ > ‎

Hinduism, Indien mm

Planering

8 februari Film Reborn India
15 februari Eget arbete vid dator
22 februari Eget arbete vid dator
1 mars SPORTLOV
8 mars Eget arbete vid dator. Inlämning till niklas.eriksson.skskolan@analys.urkund.se samt niklas.eriksson@stromkullegymnasiet.se
15 mars
RESURSVECKAInlämningsuppgift:

Förklara nyckelorden!

Svara på frågorna!

Lämna in!


Här kommer några grundläggande begrepp ( n y c k e l o r d ) som är viktiga att förstå för att kunna ge sig in i hinduismens värld. Förklara dem med egna ord. Kopiera inte text.

Brahman
Ganges
Andakt
Varanasi
Brahma
Vishnu
Shiva
Durga/Kali
Ganesha
Krishna
Vedaböckerna och Upanishaderna
Atman
Karma
Dharma
Samsara
Kast 1. Försök förklara vad som menas med hinduism, tänk på historia och livsmönster.
 2. Förklara vad som menas med polyteism, monoteism och ateism.
 3. Beskriv några huvuddrag i hinduismens livsmönster (saker man som hindu gör i livet).
 4. Vilka olika skäl kan finnas till att kon betraktas med särskild vördnad?
 5. Hur många gudar finns det i hinduismens gudavärld?
 6. Vad betyder Bhakti?
 7. Vad är det speciella med Bhaktianhängarna?
 8. Vad vill man bli befriad från efter sin död?
 9. Hur kan en hindu förklara det till synes orättvisa kastsystemet?
 10. Vad hette den store frihetskämpe som kämpade för ett jämlikare samhälle och för Indiens självständighet?
 11. I det svenska samhället finns också samhällsgrupper, kan man säga att Sverige också är ett kastsamhälle? Förklara hur du tänker.
 12. Ett viktigt begrepp inom hinduism är Ahimsa? Förklara!!!
 13. Finns det något som tilltalar dig i hinduismen? Vad i så fall? Och varför?
Länkar:

http://www.to-life.se/hinduism.htm
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hinduism


Hinduism (www.ne.se)

hinduism är en religion som har sitt ursprung i Indien. Det finns ingen grundare eller gemensam organisation och ingen helig skrift som alla hinduer erkänner.

Gudar

Enligt hinduismen utgår allt från Gud. Den högsta gudomen är evig och opersonlig. Men den kan också vara en gud som är en person, oftast guden Vishnu, guden Shiva eller Gudinnan.

Under Gud, den högsta gudomen, står Brahma, den gud som skapar världen. Brahma finns under en viss tidsperiod och när den är slut återgår världen till sitt ursprung hos Gud. Sedan kommer en ny Brahma och en ny skapelse. Brahma är också brahman, världssjälen eller världsalltet, en helig kraft som finns överallt.

Mitt i världen står berget Meru och kring det finns världsdelarna och haven. Ovanför och under jordskivan finns himlar och underjordar där gudar, andar, demoner, människor och djur lever. Gudarna och demonerna strider om makten. När ordningen i världen är hotad griper den högsta gudomen in och dyker upp som en avatar[1], alltså i form av en människa eller ett djur.

Brahma, Vishnu och Shiva är mycket viktiga gudar inom hinduismen. Brahma skapar världen, Vishnu upprätthåller den och Shiva låter världen gå under. Shiva är ofta i konflikt med de två andra. Guden Vishnu anses komma till jorden som människa. Bland annat som hjälten Rama och herden Krishna.

Gudinnan har flera namn och är ibland olika personer. När hon kallas Parvati är hon Shivas hustru och som Durga strider hon mot demonerna. När hon framträder som Kali kan hon antingen vara blodtörstig eller snäll och beskyddande. Med Shiva har hon två söner – krigsguden Skanda och elefantguden Ganesha.

På berget Meru bor gudarnas kung Indra som rider på en vit elefant. I dödsriket härskar däremot Yama. Flera av de andra gudarna vaktar världen. Bland andra Agni (eldguden), Surya (solguden) och Varuna (vattnets och havets gud).

Tro och lära

Dharma är den moraliska lagen, alltså de regler för hur man ska leva som man ska följa. Allt och alla ska följa den ordning som gäller för dem i dharma och ordningen kan inte förändras.

Världen ingår i ett kretslopp där alla varelser återföds. Det kallas samsara och styrs av karma, de gärningar man gjort. Handlingar som bryter mot dharma ger dålig karma medan handlingar som följer dharma ger god karma. När kroppen dör räknas karma ihop och man återföds sedan i den form man "förtjänar".

Att bli befriad ur kretsloppet kallas moksha. Man kan uppnå moksha via tre olika vägar – genom rätta handlingar (karma), genom kunskap (jnanamarga) eller genom att älska Gud (bhakti).

Läs mer om brahman[2].

Skrifter

Många hinduiska texter är skrivna på sanskrit, ett gammalt indiskt språk. I Ramayana och Mahabharata berättas om gudar, demoner och hjältar. Purana är olika texter som handlar om skapelsen, olika tidsåldrar, gudar och kungar. Inom hinduismen är också texter från den vediska filosofin och religionen viktiga, bland andra upanishaderna.

Dagligt liv

Enligt hinduismen är människor uppdelade i fyra grupper som kallas varna. Dessa är i sin tur indelade i kaster som heter jati. Enligt dharma finns särskilda regler för varje grupp, och det är viktigt att upprätthålla gränserna och rangordningen mellan grupperna.

Människor dyrkar gudar både hemma och i tempel. Gudstjänsten kallas puja och i templen finns präster som kallas brahmaner. En gud anses bo i ett tempel. Människor bär fram mat, blommor med mera som offergåvor och får gudens välsignelse i form av en gåva som kallas prasada. Det är oftast lite av den offrade maten. Man brukar sjunga och dansa under gudstjänsten och använda mantra, heliga ramsor.

Sadhu är en helig man som lever mycket enkelt och vandrar omkring eller bor isolerat. En guru är en religiös lärare som hjälper människor att förstå religiösa texter och lära sig yoga, meditation med mera.

Hinduer respekterar allt levande och därför är många vegetarianer. Kor ses som heliga eftersom de är värdefulla på så många olika sätt.

Floden Ganges är helig för hinduerna. Varje år vallfärdar miljontals hinduer till staden Varanasi där det sägs att guden Shiva bott. Där tvättar pilgrimerna[3] bort sina onda gärningar i floden.

Riktningar

Bhaktifromhet är en riktning som innebär att man möter Guds kärlek med hängivenhet och dyrkan. Tron bygger mer på känsla än på kunskap och handling. Man uppfattar Gud som en personlig gud som kan ge hjälp. Dels hjälp att bli befriad från återfödelse, dels hjälp i vardagslivet.

Shaktism betyder att man dyrkar den högsta gudomen i dess kvinnliga form. Shaktism hör ofta ihop med tantrism. Inom tantrismen ser man tillvaron som uppdelad i manligt och kvinnligt, i Shiva och Shakti. Befrielsen från kretsloppet sker när manligt och kvinnligt förenas, och samlaget är en symbol för detta.

Högtider

Hinduismens högtider handlar ofta om någon av de många gudarna och sagohjältarna. Rathayatra är en fest i Puri i Indien dit många vallfärdar[10] i juni eller juli. Den firas till ära för Krishna som "världens herre". Maha-Shivaratri, den stora Shivanatten, firas i februari eller mars då man fastar och håller sig vaken. Holi är en mycket glad fest i mars eller april som man firar till minne av guden Krishnas bus och lek. Dashahra är en stor höstfest i september eller oktober. Den firas till ära för både hjälten Rama och gudinnan Durga. Dipavali eller Diwali är en ljusfest i oktober eller november. Då tänder man ljus i alla hus och på gatorna.

Utbredning

Hinduismen är den största religionen i Indien och en av de största i södra Asien. Nepal är det enda land som har hinduismen som statsreligion[11]. De flesta hinduer i Sverige kommer från Indien och Uganda.

Historia

Hinduismen började utvecklas för ungefär 2 500 år sedan. Den bygger bland annat på vedisk filosofi och religion.

Läs mer om vedisk religion[12].

 
 

Några gudar inom hinduismen


Brahma den gud som skapar världen
Vishnu den gud som upprätthåller världen
Shiva den gud som låter världen gå under
Parvati namn på Gudinnan
Devi namn på Gudinnan
Durga namn på Gudinnan
Kali namn på Gudinnan
Skanda krigsguden
Ganesha kunskapens gud som undanröjer hinder
Lakshmi lyckans och välståndets gudinna
Hanuman    apguden
Kubera rikedomens gud
 
hinduism
http://www.ne.se/enkel/hinduism
Nationalencyklopedin, 2011-02-15
Comments