ประกาศผลการสอบแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560รับรางวัล  วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560
เวลา 08.00 เป็นต้นไป บริเวณหน้าเสาธง
แจ้งการเข้ารับรางวัลภายในวันที่ 19 กันยายน 2560 ที่เบอร์โทรศัพท์. 084-953-0058
 

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 043- 511410 ต่อ 125 
หรือ 089-5727574 (ครูวลิดา จันทรสมบัติ)
หรือ 081-7690242


comment