หน้าหลัก

ประกาศผลสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 14 ปี 2560
ประกาศผลการสอบ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  นักเรียนที่ได้รับรางวัล  คะแนนทั้งหมด

รับรางวัลในวันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าเสาธง

ภาพกิจกรรมการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ครั้งที่ 14 
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 60


เริ่มนับ 10 ธันวาคม 2557