หน้าหลัก

ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 15
วัน อาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม 2561  
ชั้น ม.2 ห้องสอบ 6408 ย้ายไป 5306
ชั้น ม.3 ห้องสอบ 6408 ย้ายไป 5306
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2  สอบภาคเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น.
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 - 4 - 5 - 6 สอบภาคบ่าย เวลา  13.00 - 15.30 น.


กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 60


เริ่มนับ 10 ธันวาคม 2557