งานสัมมนาฟรี!!!

เกี่ยวกับการทำงานด้วย G Suite

(Google Apps for Work เปลี่ยนชื่อเป็น G Suite ตั้งแต่ กันยายน 2016)บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด

ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ มาเรียนรู้การทำงานกับ G Suite ที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณอย่างไร้ขีดจำกัด

เพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร ให้ทำงานได้ "ทุกที ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์สื่อสาร" ที่มาพร้อมกับความปลอดภัยระดับโลก!เราจัดสัมมนาฟรีทุกเดือน เพื่อแนะนำ G Suite และการใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจ

โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสัมมนาในครั้งนี้สัมมนานี้เหมาะกับใคร?

 ● สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ที่มีความต้องการที่จะเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการการทำงาน
โดยใช้ระบบคลาวด์ ที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ● สำหรับองค์กรหรือธุรกิจ ที่ต้องการระบบอีเมลองค์กร ที่เป็นระบบคลาวด์
ให้สามารถเข้าถึงได้จากทุกที ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์สื่อสาร
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


เนื้อหาการสัมมนา

● ทำไมคลาวด์จึงจำเป็นสำหรับบริษัทคุณ

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

● G Suite Business

   มาตรฐานการทำงานแห่งอนาคต

● ความแตกต่างจาก Office 365

   อะไรที่เหมาะกับบริษัทคุณ


เนื้อหาการสัมมนาเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้


● ขจัดปัญหาการใช้งานอีเมลแบบเดิมๆ เช่น ความจุไม่เพียงพอ

● หมดความกังวลใจใจเรื่องระบบล่ม รับรองโดย Google

● ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานของพนักงานด้วยระบบคลาวด์

● พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานให้กับทีมผู้บริหาร

● พนักงานสามารถทำงานได้หลากหลายหน้าที่ และมีความยืดหยุ่นขึ้น

● ส่งเสริมการใช้บริการ Google ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านไอที


รายละเอียดการสัมมนา / การเข้าถึง


รายละเอียดการสัมมนา

จัดขึ้นโดย วัน เวลา สถานที่
บริษัท สตรีท สมาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด พุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 10:00 - 12:00 น. (ลงทะเบียน 9:45 น.) อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็คซ์ เลขที่ 57 ชั้นที่ 11 ห้องเลขที่ 1108 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ


การเข้าถึง

STREET SMART ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎(Thailand)‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ Co., Ltd.


าก BTS เพลินจิต (ทางออก 2) จะมีทางเดินเชื่อมเข้าอาคาร
ให้ลงบันไดเลื่อนไปชั้นล่าง และเดินไปยัง Office Lobby
แสดงบัตรประชาชน แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาพบบริษัท “สตรีท สมาร์ท” ชั้น 11