Vormingen

Aanbod basispakket (2 dagdelen): Stimuleren van positief gedrag van kinderen


 • Ontstaan gedragsproblemen en invloeden op gedrag van kinderen
 • Stimuleren van positief gedrag door middel van
  •  betrokkenheid
  •  aanmoedigen
  •  geven van complimenten
  •  structuur
  •  beloningssystemen
 • Hoe omgaan met negatief gedrag: korte samenvatting

Wat kan u verwachten:
 • Theorie
 • Samen nadenken over moeilijke situaties/ linken aan de praktijk
 • inoefenen van methodieken

Uitbreidingspakket 1: Hoe omgaan met moeilijk gedrag van kinderen (2 dagdelen)

 • Driftbuien
 • Weigeren van meewerken
 • Andere kinderen pijn doen
 • Druk gedrag
 • Uitdagend gedrag
 • ...Wat kan u verwachten:
 • Theorie
 • Samen nadenken over moeilijke situaties/ linken aan de praktijk
 • inoefenen van methodieken

Uitbreidingspakket 2: Aanleren/stimuleren van vaardigheden bij kinderen (1 dagdeel)

 • Probleemoplossing: Hoe leer ik kinderen zelfstandig problemen oplossen?
 • Samenspelen/samenwerken
 • Omgaan met gevoelens
 • Zelfcontrole: hoe leer ik kinderen omgaan met frustratie en boosheid?Wat kan u verwachten:
 • Theorie
 • Samen nadenken over moeilijke situaties/ linken aan de praktijk
 • inoefenen van methodieken
Ċ
STOP Vlaams-Brabant,
7 jun 2016 06:37
Comments