Главна одгајивачка организација у свињарству за територију АП Војводине налази се на Департману за сточарство, на Пољопривредном факултету у Новом Саду. Посао Главне одгајивачке организације у свињарству  је израда и спровођење Главног одгајивачког програма које решењем прихвата Министарство. При спровођењу Главног одгајивачког програма, Главна одгајивачка организација:
  • Води главну матичну евиденцију за грла на територији АП Војводина 
  • Издаје педигре и уверења о пореклу  и друге зоотехничке документе и води евиденцију о њима 
  • Врши контролу спровођења селекцијских смотри 
  • Врши процену приплодне вредности квалитетних приплодних грла 
  • Врши рангирање квалитетних приплодних грла 
  • Израђује план коришћења и дистрибуције семена квалитетних приплодњака 
  • Води евиденцију основних одгајивачких организација 
  • Води евиденцију одгајивача квалитетних приплодних грла 
  • Израђује стручна упутства  за спровођење Главног одгајивачког програма 
  • Контролише примену Закона, правилника и прописаних метода и поступака за спровођење Глабног одгајивачког програма