Dobrodošli na odeljenje za mlekarstvo


Uzorci se mogu doneti svakog radnog dana od 7-15 časova, na treći sprat Depatmana za stočarstvo, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. 


CENE:
Analiza mleka na prisustvo aflatoksina
ELISA metod- 3.200,00 RSD
HPLC metod-  4.000,00 RSD 
Analiza hrane za životinje na prisustvo aflatoksina
ELISA metod- 2000,00 RSD

*prikazane cene su bez obračunatog  PDV-a

Cenovnik važi od 02.06.2014. godine