Лабораторија за контролу квалитета хране за животиње и анималних производа