ЦЕНТАР ЗА ОДГАЈИВАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

 
   
Директор 

Прoф. др Снежана Тривуновић,
ванрeдни прoфeсoр

snezana.trivunovic@stocarstvo.edu.rs
 


Организационе јединице


 1. Одгајивање говеда 
  www.og.stocarstvo.edu.rs


 2. Одгајивање свиња 
  www.os.stocarstvo.edu.rs


 3. Одгајивање оваца 
  www.oo.stocarstvo.edu.rs


 4. Одгајивање коза 
  www.ok.stocarstvo.edu.rs


 5. Одгајивање коња 
  www.okо.stocarstvo.edu.rs


 6. Одгајивање живине 
  www.oz.stocarstvo.edu.rs


 7. Одгајивање пчела 
  www.op.stocarstvo.edu.rs


  ,

Центар за одгајивање домаћих животиња или Главна одгајивачка организација за територију АП Војводине налази се на Департману за сточарство Пољопривредног факултета у Новом Саду. Задаци Главне одгајивачке организације су:

 • израда и спровођење Главног одгајивачког програма

 • вођење главне матичне евиденције по врстама, односно расама домаћих животиња на територији АП Војводина

 • издавање Педигреа и Уверења о пореклу и других зоотехничких докумената и води евиденцију о њима

 • спровођење контроле производних способности приплодних домаћих животиња

 • спровођење процене приплодних вредности домаћих животиња

 • спровођење рангирања и класирања приплодних домаћих животиња

 • израда плана коришћења и дистрибуција сперме квалитетних приплодних домаћих животиња

 • вођење евиденције основних одгајивачких организација

 • вођење евиденције одгајивача квалитетних приплодних домаћих животиња

 • предлаже признавање новостворених раса, линија и хибрида домаћих животиња

 • израда стручних упутстава за спровођење главног одгајивачког програма

 • контролоше примену прописаних метода и поступака за спровођење Главног одгајивачког програма
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА: