5. Simple conversation

Dialogue #5.  More verb use in simple conversation.

Mumbi-  Hujambo Charity.  Habari yako? 
Hello Charity.  How are you?

Charity-  Sijambo Mumbi.  Mimi ni mzima.  Na wewe?
Hello Mumbi.  Me, I am fine.  And you?

Mumbi- Mzuri.  Ninasikia njaa.  Unataka kupika chakula kwa sisi na watoto?
Fine.  I am feeling hungry.  Do you want to cook food for us and the children?

Charity-  Ndiyo.  Ninataka kupika chakula.
Yes.  I want to cook food.

Mumbi- Watoto wangu wanapenda kula irio na wanapenda kunya maziwa.
My children like to eat irio and they like to drink milk.

Charity-  Mzuri.  Mimi, wakati ninaamka asuhuhi, ninakunya maziwa moto.
Good.  Me, when I awake in the morning I drink hot milk.

Mumbi-  Kwanza, ninahitaji sufiria na kijiko kikubwa. Unaona sufiria?
First, I need a cooking pot and a big spoon.  Do you see the cooking pot?

Charity- Ndiyo, iko hapa.  Watoto wako wanapenda kucheza mpira?
Yes, it is here.  Do you children like to play soccer?

Mumbi- Ndiyo, wanapenda kucheza na kukimbia.  Wakati wanacheza sana, wanalala mzuri.  Kupika irio tunahitaji mahindi, viazi, na sukuma wiki.
Yes, they like to play and to run.  When they play a lot, they sleep very well.  To cook irio we need corn, potatoes, and spinach.

Charity-  Ninaenda shambani kupata vitu vile.
I am going to the farm to get those things.

Mumbi-  Shambani ni karibu au mbali kutoka hapa?
Is the farm close or far from here?

Charity- Shamba ni karibu sana.
The farm is very close.

Mumbi-  Mzuri.  Ninaanza moto kuchemsha maji.  Ninapata maziwa pia.
Good.  I am lighting the fire and I am beginning to boil the water.  I am getting milk too.

Charity- Ninarudi baada ya dakika kumi.  Sasa sawa?
I am returning after ten minutes.  OK?

Mumbi- Sawa sawa.  Kwa heri.
That is OK.  Good bye.

Charity- Kwa heri.      Good bye.

Click here for the audio of this dialogue.


New vocabulary from dialogue #5

Au- or
Baada ya- after
Chakula- food
Dakika- minute
Hapa- here
Iko hapa- it is here
Irio- traditional kikuyu food
Karibu- near or welcome
Kijiko kikubwa- big spoon.  Kijiko- spoon
Kuchemsha- to boil
Kucheza- to play
Kukimbia- to run
Kula- to eat
Kunya- to drink
Kupata- to get
Kupika- to cook
Mahindi- corn
Maziwa- milk
Mbali- far
Moto- hot or fire
Mpira- ball, soccer, rubber material
New vocabulary from dialogue #5.
Ninaamka- I am waking
Ninaanza- I am beginning
Ninahitaji- I am needing.  From the verb Kuhitaji- to need.
Ninakunya- I am drinking
Ninarudi- I am returning
Ninasikia njaa- I am feeling hungry.  Njaa- hunger
Sana- very
Sawa sawa- OK
Sisi- Us.  First person plural pronoun.
Sufiria- cooking pot
Sukuma wiki- spinach
Unaona- You are seeing
Viazi- potatoes
Vile- those.  Demonstrative of the Ki/Vi noun class
Vitu- things
Wakati- time, at the time of
Wanalana- they are sleeping
Wangu- First person possessive of two or more things.  Yangu if it is possession of one thing.
Wanpenda- they are liking.

Click here to hear the audio version of the new vocabulary.

ċ
5simplecon.mp3
(1384k)
Unknown user,
Dec 4, 2009, 10:03 AM
ċ
5vocabulary.mp3
(6488k)
Unknown user,
Dec 4, 2009, 10:08 AM
Comments