Het Provinciaal steunpunt Lokaal Overleg en Vroeginterventie ondersteunt de werkvormen lokaal intersectoraal drugoverleg en vroeginterventie op een kwalitatieve manier binnen de Provincie Oost-Vlaanderen. Ze ondersteunt beide werkvormen zodat Oost-Vlaanderen een kwalitatief aanbod rond lokale drugpreventie heeft in verschillende gemeenten.
Dit gebeurt in opdracht van:

vanuit CGG Eclips, vzw.

Wij zijn te bereiken tijdens de kantooruren:

Lange Violettestraat 84
9000 Gent
09 233 58 58

of via mail:
l.dewitte@cggeclips.be