home‏ > ‏

מנב"סנט - בקצרה

תיאור: לוגו אחרי תיקון חטיבת

 

    מדינת ישראל           
משרד החינוך
מינהל תקשוב ומערכות מידע

 

 

מנב"סנט - בקצרה

 

נכתב ע"י: רוני ולדן

 

מנבס"נט - מערכת מינהל בית ספרי אינטרנטית.
מערכת כוללת לניהול בית הספר בהיבטי מינהל ופדגוגיה,מיועדת לתמוך בניהול המידע בבתי הספר, ביעדיהם הניהוליים ובקשר בינם לבין משרד החינוך.

 

מנבס"נט היא לא רק שינוי טכנולוגי אלא גם שינוי בתפיסת השימוש:

  • המשתמשים - כלל הגורמים המעורבים במערכת החינוך

Å     מערכת התומכת בכל סגל המוסד, בקהילת בית הספר (הורים ותלמידים) ובגורמים המעורבים במערכת החינוך

  • קלות ופשטות תפעול

Å     ממשק משתמש קל וידידותי (גם למשתמשים שאינם בעלי אוריינות גבוהה בשימושי מחשב)

  • מערכת התומכת בתהליכים

Å     המערכת תומכת במגוון תהליכי העבודה במוסד החינוכי מקצה לקצה, תוך שילוב שירותים ממערכות אחרות

  • גישה מכל מקום

Å     מערכת נגישה בכל זמן ומכל מקום, ובכלל זה במהלך השיעור בכיתה, בחדר מורים (שעות שהייה) ובבית

  • כלי ניהולי

Å     המערכת מאפשרת להנהלת המוסד, להנהלת המשרד לקבל מידע בראייה כלל ארגונית, דרך רמת המחוז, המוסד החינוכי, עובד ההוראה ועד לרמת התלמיד (בהתאם לחוק הגנת הפרטניות)

  • מערכת יוזמת

Å     הצגת והצפת הודעות והתראות הרלוונטיות לפעילות המשתמש

 

 

מנבס"נט - פיתוח בשלבים

 

         קיים כיום:                     מערכת השעות, מהלך שיעור, נוכחות והתנהגות

         לקראת תשע"א:            כלי הערכת תלמידים

         בפיתוח בהמשך:           בגרויות, ביטחון ובטיחות, שאר הנושאים.

 

 

 

מנבס"נט - המשכיות וקישוריות של המידע

 

         קיים כיום:                     יבוא מידע קיים במנב"ס, מידע ממערכות מרכזיות במשרד

         בפיתוח בהמשך:           אתר בית ספרי, מידע אל מערכות מרכזיות (כגון :מדב"ס), קשר למערכות ניהול למידה (LMS), ועוד.

שם הקובץ : מסמך חטיבת תקשוב מערכת החינוך - מנבסנט - בקצרה - לפורום חותם      תאריך עדכון : ‏22 דצמבר, 2010  

נשמר לאחרונה על-ידי: kl89   רוני ולדןאתר המשרד : www.education.gov.il                    עמוד 1 מתוך 1

 

Comments