Thong Van Lu

NGHIÊN CỨU TẬP QUÁN SINH HOẠT VÀ KHẢ NĂNG ĂN RẦY MỀM (Homoptera: Aphididae) CỦA LOÀI RUỒI XÁM Leucopis formosana Hennig, 1938 (Diptera: Chamaemyiidae) TẠI TP. HỒ CHÍ MINH                                    VÀ VÙNG PHỤ CẬN
Comments