Hoan Minh Pham

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY KHỔ QUA

(Momordica charantia L.) GIỮA HAI MÔ HÌNH CANH TÁC THEO

TẬP QUÁN ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP

TẠI XÃ XUÂN THỚI SƠN, HUYỆN

HÓC MÔN, TP. HỒ CHÍ MINH
Comments