ดร.นิยม  ไผ่โสภา
ผอ.สพม.ปทุมธานี
นางไปรผดา  โปติบุตร
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
ดร.กชพร  มณีพงษ์
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
นางนัยนา  จันทา
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA27ErHOOjmfEu9kypI4n4fZYQpLGKjCew9MSAXVjbZ34kbA/viewform
ITA
การรับสมัครนักเรียน ปี 2563
https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/home/nitedonline-saraburi https://sites.google.com/ssps4.go.th/nitesonline-spm4


ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 8 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • ร่วมติดตามนักเรียนทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้นางสาววิสาขา เบ ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ประธานการประชุมบุคลากรในสังกัด ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 13.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเขตพ ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออม วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.กชพร มณีพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบ ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมรับชม Video ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือฯ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมม ...
  ส่ง 1 มี.ค. 2564 23:54 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 289 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศรับสมัคร/โอนย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 12 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 25 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://lis.parliament.go.th/Law/seanate.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/constitution_16.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/statute_all.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/emergencydecree.php
 https://data.go.th/organization/sesa-office_4