นางไปรผดา โปติบุตร
รอง ผอ.สพม.4
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.4
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน/แผนการบริหารเงินงบประมาณ
รายงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน/ปฏิบัติการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการด้านความโปร่งใสและการจัดการเรื่องทุจริต
https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/
https://sway.office.com/2yRx9viBI8WWcOmx?ref=Link&loc=play
https://sites.google.com/ssps4.go.th/ssps4-ict/gsuite
https://www.facebook.com/ssps4.go.th
https://lis.parliament.go.th/Law/seanate.php
https://lis.parliament.go.th/Law/constitution_16.php
https://lis.parliament.go.th/Law/statute_all.php
https://lis.parliament.go.th/Law/emergencydecree.php


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพม. 4
 • ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเร ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • เข้าพบนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 15.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 19 ต.ค. 2563 04:24 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 11.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 17 ต.ค. 2563 05:15 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมพิธีสวดอภิธรรมและมอบเงินช่วยเหลือ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 19.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 16 ต.ค. 2563 09:11 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 38/2563 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 14 ต.ค. 2563 00:20 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 107 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศรับสมัคร/โอนย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/supervision-ssps4/https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/supervision-ssps4/