นางไปรผดา โปติบุตร
รอง ผอ.สพม.4
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.4
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รายงาน/แผนการบริหารเงินงบประมาณ
รายงานที่เกี่ยวข้อง
แผนการดำเนินงาน/ปฏิบัติการและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการให้บริการ
สถิติการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรการด้านความโปร่งใสและการจัดการเรื่องทุจริต
https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4main/publicfile/dmcstudent

https://sites.google.com/a/ssps4.go.th/ssps4bigdata/
https://sway.office.com/2yRx9viBI8WWcOmx?ref=Link&loc=play
https://sites.google.com/ssps4.go.th/ssps4-ict/gsuite
https://www.facebook.com/ssps4.go.th
https://lis.parliament.go.th/Law/seanate.php
https://lis.parliament.go.th/Law/constitution_16.php
https://lis.parliament.go.th/Law/statute_all.php
https://lis.parliament.go.th/Law/emergencydecree.php


แสดงบทความ 1 - 4 จาก 4 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม สพม. 4
 • ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมรับชม “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 40/2563 วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมรับชม Video Conference ในรายการ “พ ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2563 19:22 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ลงพื้นที่ตรวจการรื้อถอนอาคารเรียน วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2563 02:32 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 27 ต.ค. 2563 02:20 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.00 น. นางไปรผดา โปติบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม ...
  ส่ง 22 ต.ค. 2563 23:29 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 115 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศรับสมัคร/โอนย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 7 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 24 รายการ ดูเพิ่มเติม »