ดร.นิยม  ไผ่โสภา
ผอ.สพม.ปทุมธานี
นางไปรผดา  โปติบุตร
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
ดร.กชพร  มณีพงษ์
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
นางนัยนา  จันทา
รอง ผอ.สพม.ปทุมธานี
ITA


ข่าวประชาสัมพันธ์
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 • เข้าร่วมการให้คำปรึกษา/แนะนำ (Coaching Team) วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เข้าร่วมการให้คำปร ...
  ส่ง โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ประธานเปิดการอบรมออนไลน์ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ประธานเปิดการอบรมออนไลน์ ในหัวข ...
  ส่ง 4 ส.ค. 2564 00:42 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำน ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2564 03:00 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี มอบหมายให้ นางไปรผดา  โปติบุตร ...
  ส่ง 30 ก.ค. 2564 02:51 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
 • ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาฯ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2564  ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.ปทุมธานี ในสถานการณ์การแพร ...
  ส่ง 21 ก.ค. 2564 02:14 โดย ภัฏฐกรณ์ อัครวัฒน์นนที
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 402 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวประกาศรับสมัคร/โอนย้าย ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 14 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 32 รายการ ดูเพิ่มเติม »

https://lis.parliament.go.th/Law/seanate.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/constitution_16.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/statute_all.phphttps://lis.parliament.go.th/Law/emergencydecree.php
 https://data.go.th/organization/sesa-office_4

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA27ErHOOjmfEu9kypI4n4fZYQpLGKjCew9MSAXVjbZ34kbA/viewform