กิจกรรมล่าสุดของไซต์

สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ รายงานการวิจัย เรื่อง รูปแบบการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ฯ.pdf กับ เอกสารเผยแพร่
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (19 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 611119.jpg กับ นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (19 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงาน Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (19 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร (14-16 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 611116.jpg กับ นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร (14-16 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแนวทางการขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร (14-16 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข สำนักงานคุรุสภาจังหวัดนนทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 (8 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 611108.jpg กับ สำนักงานคุรุสภาจังหวัดนนทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 (8 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง สำนักงานคุรุสภาจังหวัดนนทบุรี จัดการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน "รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี" จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562 (8 พ.ย.61)
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี อัปเดต ข้อมูลสารสนเทศด้านคุณภาพการศึกษา ของ ศธจ.นนทบุรี.pdf
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา ปี 61.xlsx กับ เอกสารเผยแพร่
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี อัปเดต ข้อมูลสารสนเทศด้านข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี.pdf
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข เอกสารเผยแพร่
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานด้านการศึกษา ปี 61.xlsx กับ เอกสารเผยแพร่
สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ จำนวนประชากรแยกรายอายุ จังหวัดนนทบุรี ปี 60.xlsx กับ เอกสารเผยแพร่
19 พ.ย. 2561 02:35 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข เอกสารเผยแพร่
19 พ.ย. 2561 02:33 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ Banner แบบสำรวจ.jpg กับ เอกสารเผยแพร่
12 พ.ย. 2561 22:57 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
12 พ.ย. 2561 22:56 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2561
12 พ.ย. 2561 20:05 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2561 20:05 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี อัปเดต Banner รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2.jpg
12 พ.ย. 2561 19:53 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
12 พ.ย. 2561 19:52 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ Banner รายงานตัวครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2.jpg กับ หน้าแรก
12 พ.ย. 2561 02:34 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า