กิจกรรมล่าสุดของไซต์

29 พ.ย. 2564 01:52 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
29 พ.ย. 2564 01:52 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เรื่อง ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ว่าง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
29 พ.ย. 2564 01:46 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 (26 พ.ย.64)
29 พ.ย. 2564 01:46 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 26-11-2564-6 ลงเพจ.jpg กับ สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 (26 พ.ย.64)
29 พ.ย. 2564 01:46 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ชั้น 5 (26 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นางธรรมพร แข็งกสิการ ศธจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite วันแรกของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (15 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นางธรรมพร แข็งกสิการ ศธจ.นนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite วันแรกของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (15 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นางธรรมพร แข็งกสิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite วันแรกของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (15 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 03-15-11-2564.jpg กับ นางธรรมพร แข็งกสิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite วันแรกของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (15 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นางธรรมพร แข็งกสิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในการเปิดเรียนรูปแบบ Onsite วันแรกของจังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนเตรีมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี (15 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:29 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ผ่านบทเพลง "ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" และ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (12 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:29 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 07-12-11-2564.jpg กับ สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ผ่านบทเพลง "ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" และ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (12 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:29 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดพิธีมอบรางวัลและเกียรติบัตร การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ผ่านบทเพลง "ครูไทยยิ้มได้เมื่อภัยมา" และ "ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์ วังจันทรเกษม" ณ ห้องประชุมนนทคุณพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (12 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:23 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นางธรรมพร แข็งกสิการ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ "ที่นี่เมืองนนท์" ณ ห้องส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี (10 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:23 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 08-10-11-2564.jpg กับ นางธรรมพร แข็งกสิการ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ "ที่นี่เมืองนนท์" ณ ห้องส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี (10 พ.ย.64)
18 พ.ย. 2564 20:23 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นางธรรมพร แข็งกสิการ ศธจ.นนทบุรี เข้าร่วมสัมภาษณ์สดรายการ "ที่นี่เมืองนนท์" ณ ห้องส่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี (10 พ.ย.64)
16 พ.ย. 2564 01:54 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี 64
16 พ.ย. 2564 01:53 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง ประกาศ กศจ.นนทบุรี เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติการ สังกัด สพฐ. ปี 64
10 พ.ย. 2564 21:10 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:08 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:07 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:07 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:05 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:04 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
10 พ.ย. 2564 21:03 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า