กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 มิ.ย. 2562 21:50 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หนังสือ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
6 มิ.ย. 2562 21:50 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หนังสือ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
6 มิ.ย. 2562 21:50 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง หนังสือ เรื่อง การประเมินสถานศึกษาพอเพียงในระดับจังหวัด
5 มิ.ย. 2562 21:42 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/62 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:42 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 620604_2.jpg กับ สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/62 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:42 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/62 ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:39 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรีและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:39 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 620604_1.jpg กับ นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรีและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:39 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรีและคณะ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี (4 มิ.ย.62)
5 มิ.ย. 2562 21:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏ (29 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 620529.jpg กับ นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏ (29 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:36 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏ (29 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:33 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิลผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (27 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:32 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 620527_2.jpg กับ นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิลผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (27 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:32 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการประเมิลผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (27 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:30 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (27 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:30 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แนบ 620527_1.jpg กับ สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (27 พ.ค.62)
5 มิ.ย. 2562 21:30 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี สร้าง สำนักงาน ศธจ.นนทบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมนำลูกเสือเข้าร่วมชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ (27 พ.ค.62)
28 พ.ค. 2562 03:04 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ปฏิทินประเมินโรงเรียนคุณธรรม
28 พ.ค. 2562 03:04 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ประชาสัมพันธ์การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 รร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
28 พ.ค. 2562 03:03 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ประชาสัมพันธ์ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้สหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561
28 พ.ค. 2562 03:03 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข ปฏิทินการปฏิบัติงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
28 พ.ค. 2562 02:58 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
28 พ.ค. 2562 02:57 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หน้าแรก
28 พ.ค. 2562 02:52 สํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี แก้ไข หนังสือ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดคัดเลือกผลงานวิจัย นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการศึกษาปฐมวัย

เก่ากว่า | ใหม่กว่า