ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อปฎิบัติงานประจำสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี

โพสต์4 พ.ย. 2561 21:17โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2561 21:18 ]