ภาพกิจกรรม

งานชุมนุมลูกเสือสำรอง จ.นนทบุรี ครั้งที่ 1 วันที่สอง ณ รร.วัดไทรใหญ่ ‎(6 ส.ค.62)‎

วันเฉลิมพะชนมพรรษา ร.10 ปี 62 ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ‎‎(28 ก.ค.62)‎‎

อบรมครูแกนนำ รร.คุณธรรม ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง ‎‎(25 มิ.ย.62)‎‎

งานชุมนุมลูกเสือสำรอง จ.นนทบุรี ครั้งที่ 1 วันแรก ณ รร.วัดไทรใหญ่ ‎(5 ส.ค.62)‎

อบรม To Be Number One ณ รร.วัดเขมาภิรตาราม ‎‎(23 ก.ค.62)‎‎

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของในหลวง ร.10 สู่การปฏิบัติ ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ‎(2 ส.ค.62)‎

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2561 ณ รร.นนทบุรีพิทยาคม ‎‎‎‎‎(18 ก.ค.62)‎‎‎‎‎