ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ฯ ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์11 ส.ค. 2563 01:41โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 11 ส.ค. 2563 01:41 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์4 ก.ค. 2563 01:28โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 01:29 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 รายการ

โพสต์26 พ.ค. 2563 21:36โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 21:36 ]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

โพสต์18 เม.ย. 2562 21:40โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 18 เม.ย. 2562 21:40 ]

1-10 of 14