ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊ก ทะเบียน ศธจ.นบ.7440-001-0002-29/65 จำนวน 1 เครื่อง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์21 เม.ย. 2565 20:10โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 21 เม.ย. 2565 20:12 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์11 เม.ย. 2565 06:33โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2565 06:34 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงานคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์11 เม.ย. 2565 06:29โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 11 เม.ย. 2565 06:30 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์28 มิ.ย. 2564 21:37โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 21:38 ]

1-10 of 21