ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์28 มิ.ย. 2564 21:38โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 21:39 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์28 มิ.ย. 2564 21:37โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 28 มิ.ย. 2564 21:38 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โพสต์4 ก.ค. 2563 01:28โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2563 01:29 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุสำหรับป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 6 รายการ

โพสต์26 พ.ค. 2563 21:36โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 26 พ.ค. 2563 21:36 ]

1-10 of 17