นายนพพร พิพิธจันทร์ ศธจ.นนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม (21 ต.ค.61)

โพสต์30 ต.ค. 2561 00:58โดยสํานักงานศึกษาธิการ จังหวัดนนทบุรี   [ อัปเดต 30 ต.ค. 2561 00:59 ]