ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2045-3271-2  โทรสาร : 0-2045-3271-2
E-Mail : nonthaburi.moe@gmail.com

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์