ผู้บริหาร

นางธรรมพร  แข็งกสิการ
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-045-3271
E-Mail : nonthaburi.moe@gmail.com

นายวุฒิชัย  ธรรมยา
รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-045-3272
E-Mail : nonthaburi.moe@gmail.com