ผู้บริหาร

นายณัทชัย  ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-045-3271
E-Mail : nonthaburi.moe@gmail.com


นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ
รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 02-045-3272
E-Mail : nonthaburi.moe@gmail.com