หน้าแรก
    สวัสดีทุกท่าน
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สาขานิเทศศาสตร์ 
 สังกัด  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


   วีดีทัศน์แนะนำสาขานิเทศศาสตร์

   

วิดีโอ YouTubeรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 

*สาขาวิชานิเทศศาสตร์ รับสมัครไม่จำกัดผลการเรียน ไม่จำกัดจำนวน


ประเภทโควต้า รับสมัครถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2561- 16 พฤศจิกายน 2561      สมัครเรียน  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 045-643600-5 
/ กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 045-643622

💡 นิเทศศาสตร์ เน้นศึกษาเกี่ยวกับด้าน วิทยุ โทรทัศน์ การแสดง วารสารศาสตร์ ภาพยนตร์ โฆษณาและการประชาสัมพันธ์💡

✅ มีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร
✅ เน้นการเรียนควบคู่กับการปฏิบัติประสบการณ์จริง
✅ อุปกรณ์สนับสนุนการเรียนครบถ้วน
✅ มีการศึกษาดูงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานจริง 

💯% จบไปไม่ตกงาน 💯%
คุณรู้จักสาขานิเทศศาสตร์ของเราหรือไม่ ? 
 

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube