หน้าแรก


 
            
            

       ยินดีต้อนรับสู่ Sisaket Rajabhat University Google Apps for Education ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Application for Education  ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น ระบบ Gmail เพื่อการติดต่อสื่อสาร  Google Calendar เพื่อการวางแผนการทำงาน Google Drive สำหรับการทำงานร่วมกัน Google Plus ระบบ Social Network ในการแบ่งปันความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่ม