http://dlit.ac.th/index.php
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
http://www.eng24.ac.th/

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาค ผลการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านบึงมะลู ได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับภาค
  ส่ง 20 เม.ย. 2559 00:15 โดย sskedu4_B033 sskedu4
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 158/2559 ความก้าวหน้าการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ เมษายน 2559ณ ห้องประชุม MOC โดยมี รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้บริหารสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), ผู้แทนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันคีนันแห่งเอเช ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2559 21:45 โดย sskedu4_B033 sskedu4
 • ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 154/2559 กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มเซ็นทรัล เปิดตัวแอพพลิเคชั่น "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ - พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) โครงการ "The 1 Book e-Library : ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน" ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กับบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด โดยนายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหารฯ เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 ณ ห้องโลตัสสวีท 5-6 ชั้น 22นายวรวุฒิ อุ่นใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากการที่บริษ ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2559 21:45 โดย sskedu4_B033 sskedu4
 • เร่งรัดกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน โครงการโรงเรียนในฝัน กำหนดให้โรงเรียนในโครงการกรอกข้อมูล ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาและการประเมินรับรองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งระยะเวลาการเปิดปิด ระบบรายงานผลตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รอบ ๖ เดือน โดยระหว่างวันที่ ๑ – ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา รายงานผลการดำเนินงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ขอให้โรงเรียนกรอกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในเว็บไซต์โรงเรียนในฝัน http://www.labschools.com/ ให้แล้วเสร็จภายในว ...
  ส่ง 19 เม.ย. 2559 21:45 โดย sskedu4_B033 sskedu4
 • ด่วนที่สุด! สำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๘ / ว ๒๓๑ ลงวันที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๕๙ เรื่อง สำรวจข้อมูลโครงการโรงเรียนในฝัน  แจ้งให้โรงเรียนกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ที่ https://docs.google.com/forms/d/1W0ZbNytzEEc5xR9nJrnvIbdkYYekN09WWjXuasLBK7g/viewform?c=0&w=1 ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้รับหนังสือ วันศุกร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา  ๑๖.๓๐ น.ขอให้โรงเรียนในฝัน สพม.๘ ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลโดยเร็วที่สุด...โรงเรียนคลิกเข้ากรอกข้อมูลที่นี่หนังสือถึง ผอ.สพม. ทุกเขตตัวอย่างแบบสำรวจข้อมูลโรงเรียนในฝัน   
  ส่ง 19 เม.ย. 2559 21:45 โดย sskedu4_B033 sskedu4
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 329 รายการ ดูเพิ่มเติม »

 

  ดาวน์โหลด

แสดง 4 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลด


ปฏิทินงาน