ยินดีต้อนรับ.....เว็บเพื่อการศึกษา....

 อันสิทธิมนุษย์ชนข้อใดเล่า

จะเทียบเท่าสิทธิการศึกษา

ประกาศก้องต้องให้ความเมตตา

เสมอหน้าหนวกใบ้ไม่เว้นเอย

ปฏิทินปฏิบัติงานครูเงาะโรงเรียน


https://obecplan.wordpress.com/

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

http://www.dlf.ac.th/

สพฐ.

http://www.obec.go.th/