ยินดีต้อนรับสู่

 
 วันที่ 31 ธันวคม พ.ศ. 2558 ที่จะมาถึงนี้ AEC (ASEAN Community) จะเปิดอย่างเป็นทางการ ฉนั้น เราควรเตรียมความพร้อมตัวเองเพื่อรองรับสังคมใหม่ที่เราจะต้องอยู่ ภาษาถือเป็นเครื่องมือสำคัญในอันที่จะติดต่อสื่อสารกับคนจากนานาประเทศ ทั้งในการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน เพื่อให้เราได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดไป มาเรียนภาษาอังกฤษกันนะครับ

Clip of the day : Greeting in Daily Life

Greeting in Daily Life

                           Introduce Yourself in English


                            Asking About Names


Asking about Hobbies

วิดีโอ YouTubeWhere are you from?

วิดีโอ YouTube


What is your job ?

วิดีโอ YouTube